Rodzaje i zastosowanie filtrów przemysłowych

filtry przemysłowe rodzaje

Filtry przemysłowe to urządzenia służące do oczyszczania cieczy, gazów oraz materiałów sypkich. Czym jest filtracja przemysłowa, jakie wyróżnia się rodzaje filtrów dla przemysłu i jakie mają zastosowanie?

Zadaniem filtrów przemysłowych jest zatrzymanie jak największej ilości zanieczyszczeń mających negatywny wpływ na procesy technologiczne i środowisko pracy. Odpowiednio dobrane filtry znacząco obniżają koszty eksploatacji urządzeń. Proces filtracji jest wykorzystywany w większości gałęzi przemysłu – m.in. w spożywczym, chemicznym, samochodowym itd. Jednak filtracja przemysłowa jest wyzwaniem dla użytkowników oraz producentów. Kluczem do sukcesu jest dobór odpowiedniego do danych warunków filtra. Używane filtry przemysłowe można znaleźć w serwisie Foeth specjalizującym się w sprzedaży maszyn przemysłowych i sprzętu technologicznego.

Filtracja przemysłowa

Filtracja jest możliwa dzięki zastosowaniu filtrów. Proces ten polega na rozdzieleniu składników mieszaniny cieczy/gazu z zawieszonymi cząstkami ciał stałych poprzez użycie porowatej przegrody, która przepuszcza ciecz lub gaz i zatrzymuje ziarna fazy stałej.

Wyróżnia się dwa rodzaje filtracji: oczyszczającą (tzw. klarowanie) – stosuje się ją do zawiesin o stężeniu fazy stałej <0,1% w celu otrzymania filtratu i rozdzielającą (czyli separacyjną ) – stosuje się ją do zawiesin o stężeniu fazy stałej >1% w celu uzyskania filtratu lub osadu.

Rodzaje filtrów przemysłowych

Filtry dla przemysłu różnią się od siebie z racji różnego zastosowania – mogą być przystosowane do pracy w warunkach normalnego ciśnienia, nadciśnienia i podciśnienia. Znajdują zastosowanie w oczyszczaniu cieczy, gazów oraz w procesie separacji.

Na przykład w oczyszczaniu cieszy udział biorą filtry oleju, chłodziw i wody, przy filtracji olejów i emulsji wykorzystuje się filtry hydrauliczne, a do oczyszczania i uzdatniania wody stosuje się filtry magnetyczne oraz filtry automatyczne samoczyszczące. Filtry powietrza (gazowe) wykorzystuje się do oczyszczania i sterylizacji powietrza i separacji gazów.

Podstawowy podział filtrów przemysłowych przedstawia się następująco:

  • filtry powietrza
  • filtry cieczy
  • separatory frakcji.

Wśród filtrów powietrza wyróżnia się filtry powietrza wlotowego, wylotowego i sprężonego. Te pierwsze służą do filtracji statycznej, polegającej na uzdatnianiu podczas dostawania się powietrza do procesu, drugie do filtracji odpylającej, mającej na celu ochronę środowiska pracy przed zanieczyszczeniem gazami/pyłami, a trzecie wykorzystywane są do obsługi narzędzi lub procesów technologicznych podczas produkcji.

Filtry cieczy dzieli się na filtry olejów i chłodziw oraz filtry wody. Te filtry są odporne na korozję dzięki zastosowaniu stali szlachetnych kwasowych i nierdzewnych do budowy obudów oraz wkładów oczyszczających.

Separatory frakcji są stosowane do materiałów sypkich, kiedy trzeba oddzielić podobne pod względem parametrów fizykochemicznych media.

Filtry przemysłowe dzieli się także ze względu na zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Najczęściej w przemyśle stosowane są filtry: patronowe, koszowe i kątowe, workowe, koalescencyjne oraz elektrofiltry. Patronowe separują lekkie pyły i dymy spawalnicze (obróbka metali i tworzyw sztucznych), koszowe i kątowe są stosowane do wyłapywania ciał stałych z powietrza, workowe służą do odpylania powietrza z cząstek stałych, koalescencyjne do oczyszczania gazu z kropel cieczy, a elektrofiltry mają za zadanie wychwytywać pyłki zawierające drobne ładunki elektryczne.


artykuł sponsorowany