Kto może ubiegać się o pożyczkę online?

Pożyczki przez Internet cieszą się w ostatnich latach rosnącą popularnością. Dzięki formalnościom ograniczonym do niezbędnego minimum, braku konieczności przedstawiania celu pożyczki i możliwości otrzymania pieniędzy nawet w przeciągu kwadransa, decyduje się na nie coraz więcej Polaków.

Aby otrzymać pożyczkę przez Internet, koniecznie należy być osobą pełnoletnią i posiadać obywatelstwo polskie – te wymagania bezwzględnie nakłada prawo. Pozostałe warunki, jakie należy spełnić, by otrzymać pożyczkę online, zależne są od konkretnego pożyczkodawcy. Niektóre firmy ograniczają swoje wymogi wobec klientów do absolutnego minimum, podczas gdy inne oczekują od nich spełnienia znacznej ilości warunków.

Pożyczki przez Internet a wiek pożyczkobiorcy

Pożyczki przez Internet najczęściej dostępne są dla osób, które ukończyły 21 lat. Niektórzy pożyczkodawcy umożliwiają zaciągnięcie ich już przez osoby, które ukończyły 18 lat, jednak warunki takie należą do rzadkości. Firmy pożyczkowe wychodzą bowiem z założenia, że klienci, którzy dopiero co osiągnęli pełnoletność i stawiają pierwsze kroki na rynku pracy, zwykle nie są gotowi na to, by zaciągać zobowiązania finansowe. Część pożyczkodawców udziela osobom poniżej 21. roku życia pożyczek, jednak na niższe kwoty niż te dostępne dla pozostałych klientów.

Większość firm pożyczkowych określa również górną granicę wieku dla swoich klientów. Najczęściej oscyluje ona w okolicy 70 lat.

Pożyczki przez Internet – pozostałe warunki

Zdecydowana większość firm oferujących pożyczki przez Internet, wymaga, by ich klienci osiągali regularne dochody – jest to gwarancją, że pożyczkobiorca będzie miał środki na spłatę zadłużenia. Informacje o zatrudnieniu i dochodach klienci przedstawiają zwykle samodzielnie, w formie oświadczenia, bez konieczności przedstawiania zaświadczeń od pracodawcy czy wyciągów z konta.

Inną istotną kwestią jest historia kredytowa. Niemalże każdy pożyczkodawca sprawdzi ją, zanim podejmie decyzję o przyznaniu pożyczki przez Internet. Wyjątkiem są jedynie „pożyczki bez BIK”, z których mogą korzystać ci, którzy mieli w przeszłości problemy z regularną spłatą zadłużeń.

Pożyczki przez Internet nie będą mogły otrzymać osoby, które nie posiadają osobistego konta bankowego. Jest ono niezbędne do tego, by wykonać przelew, na podstawie którego weryfikowana jest tożsamość klienta. Co więcej, w przypadku pozytywnej decyzji, pieniądze przelewane są właśnie na rachunek osobisty klienta – nie ma możliwości, by trafiły na konto innej osoby lub zostały przekazane osobiście.