SPC – na czym polega statystyczne sterowanie procesem?

SPC

SPC jest metodą, która pozwala na usprawnienie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby wszystkie produkty końcowe były jak najwyższej jakości i w pełni odpowiadały wymaganiom klientów. Co najważniejsze, statystyczne sterowanie procesem prowadzone jest w formie stałego monitoringu wszystkich procesów produkcyjnych w czasie ich trwania, a nie jedynie kontroli jakości produktu końcowego.

Gdzie stosuje się SPC i na czym polega?

Statystyczne sterowanie procesem najczęściej stosowane jest w przemysłowej produkcji wieloseryjnej, co nie znaczy, że nie można stosować jej w produkcji małoseryjnej czy jednostkowej. Najważniejszym zadaniem SPC jest zdiagnozowanie i rozróżnienie przyczyn zmienności zachodzących w analizowanym procesie.

Jest to tym samym strategia, która pozwala zidentyfikować, oszacować i w końcu zredukować zmienności w procesach, a tym samym w wyeliminować niepożądane jakościowo odchylenia w produktach czy usługach. Dzięki temu klient może otrzymać produkt wysokiej jakości, który będzie w pełni odpowiadać jego wymaganiom. SPC ma zatem za zadanie ciągłe doskonalenie procesów oraz działania zapobiegawcze, co prowadzi do zwiększenia wydajności procesów oraz minimalizacji strat poprzez bieżące rozpoznawanie i usuwanie błędów czy usterek.

Kontrola statystyczna

Kontrola statystyczna opiera się bardzo często na kontroli wyrywkowej. W przypadku olbrzymich nakładów produkcyjnych kontrola jakości każdego wyrobu nich mogłaby być nieopłacalna. Poza tym zdarza się, że przeprowadzenie wnikliwej kontroli jakości przyczynia się do zniszczenia produktu, jest to tzw. kontrola niszcząca.

Warto zaznaczyć, że wyróżniamy dwa rodzaje kontroli statystycznej. Pierwszym z nich jest statystyczna kontrola odbiorcza, która jest kontrolą bierną, a jej celem jest ustalenie jakości wybranej partii wyrobów, poprzez analizę pobranej z nich próbki. Drugim rodzajem kontroli statystycznej jest statystyczna kontrola procesu, czyli kontrola czynna, która pozwala ocenić przebieg całego procesu i w razie potrzeby wprowadzić jego usprawnienie.

Narzędzia stosowane w SPC

W celu identyfikacji i eliminacji problemów związanych z procesem oraz jakością produktu statystyczne sterowanie procesem korzysta z licznych narzędzi. Najważniejszym elementem kontroli jest oczywiście rozpoznanie przyczyn, które dzieli się na losowe i nielosowe.

I o ile przyczyny losowe są czymś, co występuje w każdej produkcji, a ich skutki nie są z reguły jakieś katastrofalne. O tyle przyczyny nielosowe wymagają poważnych zmian w systemie produkcji. Z czynnikami nielosowymi mamy do czynienia wtedy, gdy np. produkcja odbywa się na przestarzałych maszynach lub produkty są wykonywane ze słabej jakości materiałów itp.

W strategicznym sterowaniu procesem zastosowanie znajduje 7 klasycznych narzędzi TQC – w tym karty kontrolne oraz 7 nowych narzędzi TQC. O tym, jak rozpoznawać zapotrzebowanie na narzędzia SPC oraz jak stosować je w praktyce, dowiedzieć można się na profesjonalnych szkoleniach, których celem jest zapoznanie się z wiedzą teoretyczną oraz jej praktycznym zastosowaniem.

Partnerem materiału jest firma TQMsoft – szkolenia z zakresu SPC.