Mocne strony pracownika – poznaj badania, które pomogą Ci je odkryć

wlasciwe stanowiska

Firmy tworzą ludzie. Bez ich umiejętności i wiedzy osób działających w ramach spójnej kultury organizacyjnej trudno mówić o prowadzeniu jakiegokolwiek biznesu. Aby osiągać cele biznesowe, firmy potrzebują pracowników określonych kompetencjach i charakterystyce, która będzie odpowiadać wyzwaniom na danym stanowisku. W jaki sposób menedżerowie i pracownicy HR mogą lepiej poznać mocne strony członków zespołów? Jakich narzędzi użyć w tym kontekście?

Dlaczego odkrywanie mocnych stron pracowników jest istotne?

Efektywność, mierzona wieloma wskaźnikami, jest skutkiem nie tylko poprawnie ułożonych procesów i współpracy międzyludzkiej. Wiele także zależy od tego, czy pracownicy z określonymi cechami są na właściwych stanowiskach. Tylko wtedy możemy mówić o efektywnym wykorzystaniu zasobów ludzkich, co pozytywnie wpływa na atmosferę w miejscu pracy i sprawia, że firma osiąga lepsze wyniki.

Osoba, której talenty i kompetencje nie są wykorzystywane, może zetknąć się z szeregiem negatywnych uczuć, od wypalenia zawodowego, przez syndrom oszusta, po frustrację spowodowaną tym, iż wykonuje pracę niezgodną ze swoimi możliwościami. Urzeczywistnienie potencjału, a co za tym idzie osiągnięcie satysfakcji z życia zawodowego, to jeden z najważniejszych celów, jaki może postawić przed sobą pracownik. Wymienione poniżej narzędzia pomogą odkryć mocne strony pracowników w Twojej firmie.

Extended DISC

Badanie Extended DISC jest oparte na czterech podstawowych stylach zachowań, które nawiązują do prac Carla Gustava Junga. Badanie to opisuje styl komunikacji, ale także zawiera szczegółowy raport na temat motywatorów i czynników stresogennych występujących u danego pracownika. Rezultatem wypełnionego on-line kwestionariusza jest procentowy udział zachowań w każdym z 4 stylów zachowań DISC, gdzie D oznacza styl dominujący, I to styl towarzyski, S to styl wspierający, a C to styl Dokładny. Każdy ze stylów opisuje zbiór charakterystycznych zachowań, np. styl dominujący zawiera odwagę, koncentrację na celu i rywalizacji czy skłonność do stawiania sobie i innym wysokich wymagań. To jedno z narzędzi, które można wykorzystać np. w trakcie rekrutacji, ale także w ramach wytyczania kierunków rozwoju dla poszczególnych pracowników, czy podczas prób poprawy komunikacji w zespole.

FinxS Sales Assessment

W kontekście sprzedawców doskonałym narzędziem do odkrywania ich mocnych stron będzie natomiast FinxS Sales Assessment, które bada kompetencje sprzedażowe. To narzędzie biznesowe, które pozwala odszukać mocne strony osób pracujących w sprzedaży co najmniej 12 miesięcy. Badanie to, podobnie jak Extended DISC, ma formę kwestionariusza, który wypełnia się on-line, a także nie mierzy w żaden sposób poziomu wiedzy branżowej. Różnica polega natomiast w raporcie, który jest skutkiem badania. Znajdziemy w nich opis mocnych i słabszych stron badanego w kontekście 18 kompetencji sprzedażowych, wśród których warto wymienić aktywne słuchanie w trakcie rozmów, myślenie krytyczne, inicjatywę, kontrolowanie procesu sprzedaży, budowanie relacji czy radzenie sobie z niepowodzeniami. FinxS Sales Assessment doskonale sprawdza się, gdy chcemy maksymalnie wykorzystać możliwości i umiejętności, które posiadają nasi pracownicy.