Liceum dla dorosłych – czy warto się zapisać?

nauka dla doroslych

Osoby dorosłe, które nie mają wykształcenia średniego, mogą zdobyć je przez skorzystanie z oferty liceów dla dorosłych. Czy warto zapisać się na takie zajęcia?

Czym jest liceum dla dorosłych?

 

Liceum dla dorosłych, czyli tak zwane liceum ogólnokształcące dla dorosłych, to szkoła średnia, która umożliwia osobom dorosłym ukończenie nauki i uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Program nauczania jest analogiczny do programu obowiązującego w szkołach dla młodzieży, ale przeznaczony dla dorosłych. Obejmuje on zatem wszystkie realizowane wtedy przedmioty. Po zakończeniu nauki uczniowie podchodzą do matury.

Liceum dla dorosłych jest przeznaczone dla osób, które w wieku nastoletnim nie ukończyły szkoły średniej, ale teraz chciałyby uzyskać wykształcenie średnie. Mogą się do niego zapisywać osoby, które skończyły 18 lat, ale chcą uzupełnić swoją edukację w celu podjęcia studiów wyższych lub zmiany zawodu.

Liceum dla dorosłych jest finansowane przez państwo, więc nie pobiera opłat za naukę. Zajęcia odbywają się w trybie dziennym albo wieczorowym, co umożliwia dorosłym uczniom pogodzenie nauki z pracą.

Czy warto zapisać się do liceum dla dorosłych?

 

Decyzja o zapisaniu się do liceum dla dorosłych zależy od indywidualnych celów danej osoby. Czy warto zdecydować się na naukę?

Ukończenie liceum dla dorosłych przede wszystkim daje możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, które jest niezbędne, aby podjąć studia wyższe. Dla osób, które chcą zmienić zawód, może to być dobra droga do zdobycia potrzebnych kwalifikacji.

Ukończenie liceum dla dorosłych pozwala zatem na poszerzenie swojej wiedzy, uzyskanie średniego wykształcenia i daje perspektywę na podjęcie studiów wyższych, a ponadto pozwala na zwiększenie swoich szans zawodowych oraz rozwój osobisty.

Gdzie zapisać się do liceum dla dorosłych?

 

Licea ogólnokształcące dla dorosłych działają w ramach różnych szkół, które kierują swoją ofertę do osób dorosłych. Często działają one przy szkołach policealnych.

Dzisiaj takie szkoły są dostępne w wielu miastach w Polsce – nie tylko największych miastach wojewódzkich, ale też mniejszych miastach powiatowych.

Osobom zamierzającym zapisać się do liceum dla dorosłych Kraków Faber udostępnia szereg ofert. Warto zapoznać się z dostępnymi ofertami edukacyjnymi online przed podjęciem decyzji o zapisie na zajęcia.

Osobom, które są zdecydowane na podjęcie nauki i zdobycie nowych kwalifikacji, ukończenie liceum dla dorosłych daje wiele korzyści. Nie tylko umożliwia ono uzyskanie nowego wykształcenia na poziomie średnim, ale także umożliwia indywidualny rozwój.