Jakie uprawnienia daje prawo jazdy na auto?

uprawnienia prawa jazdy

Prawo jazdy to nie tylko dowód, który pozwala prowadzić samochód, ale także dokument umożliwiający poruszanie się za granicą. W związku z tym coraz więcej osób decyduje się zdobyć to ważne uprawnienie. Dowiedz się, jakie kategorie prawa jazdy na auto istnieją oraz jak przebiega proces jego zdobywania.

Kategorie prawa jazdy na auto

W Polsce obowiązuje podział na kilka kategorii praw jazdy, które upoważniają do prowadzenia różnych typów pojazdów mechanicznych. Kategoria B to uprawnienie do prowadzenia pojazdów o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz do przewozu maksymalnie 8 pasażerów. Dodatkowo, posiadacze prawa jazdy kategorii B mogą prowadzić również pojazdy z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 750 kg, a także z przyczepą o masie większej niż 750 kg, pod warunkiem że suma obu mas nie przekroczy 4,25 tony.

Kategoria B+E to rozszerzenie uprawnień kategorii B, które pozwala prowadzić zespoły pojazdów składające się z samochodu osobowego oraz przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 750 kg. Warto jednak pamiętać, że w przypadku zdawania egzaminu na prawo jazdy w tej kategorii, należy posiadać wcześniej zdobyte uprawnienia kategorii B.

Kategoria B+ pozwala na prowadzenie pojazdów kategorii B wyposażonych w urządzenia do nauki jazdy oraz samochodów z automatyczną skrzynią biegów. Uprawnienia te są często wykorzystywane przez osoby uczące się prowadzić samochód oraz przez kierowców wybierających pojazdy z automatyczną skrzynią biegów.

Szkolenie i egzamin na prawo jazdy

Proces zdobycia prawa jazdy na auto w Opolu rozpoczyna się od zapisania się na kurs w jednym z ośrodków szkolenia kierowców. Szkolenie teoretyczne obejmuje naukę przepisów ruchu drogowego, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zagadnień związanych z budową i eksploatacją pojazdów. Po zakończeniu części teoretycznej kursu, uczestnicy przystępują do egzaminu państwowego z tej części.

Następnie przystępuje się do szkolenia praktycznego, które obejmuje naukę prowadzenia pojazdu pod okiem instruktora oraz wykonywanie różnych manewrów na placu manewrowym. Po ukończeniu części praktycznej kursu, uczestnicy przystępują do egzaminu praktycznego, podczas którego muszą wykazać się umiejętnością swobodnego i bezpiecznego prowadzenia pojazdu oraz znajomością przepisów ruchu drogowego. Dopiero po zdaniu obu części egzaminu, kandydat otrzymuje prawo jazdy uprawniające do kierowania pojazdem.