Jak przygotować się do lekarskiego badania kierowców?

badanie lekarskie kierowcow

W Polsce istnieje obowiązek corocznego badania kierowców zawodowych oraz okresowego dla innych kierowców. Badania te mają na celu sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub przedłużenie jego ważności posiada odpowiednią kondycję zdrowotną. Warto jednak pamiętać, że istnieją pewne zasady i wymagania, które powinniśmy spełnić przed przystąpieniem do takiego badania.

Wybór odpowiedniego lekarza i terminu badania

Przede wszystkim należy wybrać odpowiedniego lekarza, który będzie mógł przeprowadzić takie badanie. Ważne jest, aby lekarz ten posiadał uprawnienia do przeprowadzania badań kierowców i był wpisany na listę lekarzy orzeczników transportu drogowego. Następnie warto znaleźć placówkę medyczną, w której będzie można przeprowadzić takie badanie – na przykład badania kierowców w Oleśnicy. Pamiętajmy również, aby umówić się na wizytę z wyprzedzeniem, szczególnie w przypadku osób pracujących zawodowo jako kierowcy, gdyż mogą one zostać unieważnione w przypadku nieprzeprowadzenia badań.

Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia badań

Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji jest równie ważne co wybór lekarza i terminu badania. Do badań kierowców potrzebne są następujące dokumenty i informacje – dowód osobisty, prawo jazdy, numer PESEL, ewentualnie numer telefonu oraz aktualne zdjęcie. Jeśli jesteśmy kierowcami zawodowymi, warto mieć także przy sobie zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu jako kierowca. W przypadku chęci rozszerzenia uprawnień na kolejne kategorie prawa jazdy, należy przedłożyć również zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na daną kategorię.

Wymagania zdrowotne przed badaniem

Przed przystąpieniem do lekarskiego badania kierowców warto również sprawdzić własną kondycję zdrowotną. Należy pamiętać, że istnieje kilka podstawowych wymagań, które muszą być spełnione, aby uzyskać pozytywną opinię lekarza orzecznika. Wśród nich znajdują się m.in. sprawność wzroku, brak chorób uniemożliwiających bezpieczne prowadzenie pojazdu czy odpowiedni stan psychiczny. Warto również pamiętać, że przed badaniem nie powinno się spożywać alkoholu ani używać innych substancji na wpływających na świadomość.