Jak odpowiednio przechowywać pellet?

pellet

Pellet to paliwo, które wykorzystywane jest do ogrzewania pomieszczeń w domach jednorodzinnych, budynkach mieszkalnych czy budynkach użyteczności publicznej. To paliwo, które jest bardzo wydajne i w zależności od rodzaju ekologiczne. Wymaga odpowiedniego magazynowania, by nie stracił swoich właściwości.

Czym jest pellet?

Rosnąca świadomość potrzeby ochrony środowiska, powoduje, że coraz więcej osób zwraca uwagę na to, czego używa do ogrzewania. Coraz częstszym wyborem jest pellet Barlinek, który pozwala na ogrzewanie pomieszczeń, z jednoczesnym dbaniem o środowisko. Pellet jest rodzajem biopaliwa, które powstaje z odpadów roślinnych. Mogą to być sprasowane odpady z trocin drzew liściastych i iglastych. Może być wytwarzany również ze słomy czy pestek słonecznika. Zapewnia odpowiednią kaloryczność, a także ogranicza emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Odpady drzewa czy słomy są prasowane pod ciśnieniem. W konsekwencji otrzymujemy wałeczki, które następnie wrzucamy do pieca. Jest to materiał bardzo wrażliwy na pękanie i kruszenie, dlatego bardzo istotne jest jego prawidłowe przechowywanie.

Jak przechowywać pellet?

Pellet jest paliwem, który należy chronić przed wilgocią. Złe przechowywanie może pozbawić go właściwości i kaloryczności. Pellet drzewny warto magazynować w miejscu, które będzie chroniło go przed opadami atmosferycznymi. Pomieszczenie powinno być chronione przed potencjalnym zalaniem. Worki z pelletem można położyć na paletach, które dodatkowo warto zabezpieczyć folią. Dzięki temu stworzymy dodatkową izolację od podłogi, zabezpieczają paliwo przed wilgocią.

Odpowiednim miejscem do składowania pelletu będzie piwnica, przybudówka czy komórka. Paliwo powinno być przechowywane w workach, co pozwoli zachować wszystkie właściwości. W workach znajdują się nacięcia, które sprawiają, że pellet może oddychać. Pomieszczenie, w którym będzie składowany pellet musi spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej. Nie powinien być przechowywany luzem w kotłowni, gdyż grozi to zapaleniem.