Dlaczego warto studiować Budownictwo?

studia

Budownictwo to istniejący od wielu lat, ale wciąż chętnie wybierany kierunek studiów. Absolwent z tytułem inżyniera Budownictwa najczęściej może liczyć na dobrze płatną pracę i szerokie możliwości zatrudnienia. Budownictwo jest branżą, która stale się rozwija, a największe zapotrzebowanie na specjalistów w tym zakresie zgłaszają zagraniczne podmioty.

Edukacja na kierunku Budownictwo

Kształcenie na kierunku Budownictwo ma właściwie charakter techniczny. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego, projektowania obiektów, technologii budownictwa, kierowania zespołem oraz wykorzystywania materiałów budowlanych. Program kształcenia jest obszerny i interdyscyplinarny. Program obejmuje m. in. geometrię, rysunek techniczny, mechanikę ogólną i mechanikę budowli, materiały budowlane oraz technologie. Istotny jest tutaj wybór specjalności, która kształtuje studenta i pomoże mu zdobyć wiedzę oraz doświadczenie w konkretnej dziedzinie.

Jakie kompetencje zdobywa studenta Budownictwa?

W toku studiów słuchacze rozwijają umiejętności z zakresu matematyki, fizyki czy chemii. Dzięki zdobyciu obszernej wiedzy teoretycznej i praktycznego doświadczenia potrafi:

● przygotować schematy konstrukcyjne,

● wykonać rysunki architektoniczne,

● wykorzystywać materiały budowlane,

● kontrolować jakość prac budowlanych,

● analizować konstrukcje i ich elementy,

● wykorzystywać różne technologie w swojej pracy.

Dodatkowo student Budownictwa kształci się w dziedzinie instalacji budowlanych, hydrauliki, hydrologii i kierowania procesem inwestycyjnym.

Perspektywy zatrudnienia po ukończeniu studiów na kierunku Budownictwo

Chociaż samo ukończenie tego kierunku nie umożliwia samodzielnego wykonywania prac budowlanych, to studiowanie Budownictwa otwiera przed absolwentami szerokie perspektywy na rynku pracy. Aby móc pracować w zawodzie konieczna jest przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, a w celu otrzymania uprawnień projektowych należy odbyć dwuletni staż w biurze projektowym i roczną praktykę na budowie. Inżynier Budownictwa może pracować zarówno jako projektant, jak i wykonawca budowlany. Ponadto znajdzie zatrudnienie w placówkach badawczych, administracyjnych czy w sklepach budowlanych. Dobrze wykształceni inżynierowie Budownictwa są poszukiwani także za granicą.

Studia na kierunku Budownictwo w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie

WSEiZ oferuje maturzystom 3-5 letnie studia stacjonarne lub niestacjonarne na kierunku Budownictwo. Absolwenci warszawskiej uczelni w toku studiów zdobywają wiedzę, dzięki której są w stanie odpowiedzieć na wyzwania technologiczne, projektowe i konstrukcyjne zgodnie z nowoczesnymi trendami. Ponadto są świetnie przygotowani do pracy w budownictwie mieszkaniowym, komunalnym, przemysłowym oraz komunikacyjnym. WSEiZ zapewnia studiującym dostęp do nowoczesnych i świetnie wyposażonych pracowni oraz możliwość korzystania z darmowego oprogramowania. Co ważne, możliwa jest kontynuacja nauki na studiach II stopnia w murach tej uczelni, która kończy się zdobyciem tytułu magistra.