Windykacja – co warto o niej wiedzieć?

Firmy lub osoby prywatne, które mają problem z odzyskaniem należności powinny skontaktować się z firmą windykacyjną, która jest w stanie przeprowadzić windykację na osobie zadłużonej. Firmy windykacyjne mają do tego odpowiednie środki, doświadczenie oraz pracowników, którzy znajdą się na swojej pracy.

Windykacja to proces odzyskania należności, czyli środków pieniężnych od dłużnika. Oczywiście windykacja nie jest egzekucją komorniczą i niektóre prawa są “okrojone”, ale warto na początek zawsze stosować łagodniejsze rozwiązania. Wiele osób decyduje się na próbę podjęcia spłaty na etapie windykacji.

Co to jest windykacja należności?

Windykacja należności odbywa się, jeśli dłużnik nie podejmuje kontaktu z wierzycielem i nie korzysta z tradycyjnych sposobów spłaty zadłużeniem. Wtedy wierzyciel powinien rozpocząć windykację należności. Windykacja należności to zbiór czynności prawnych i procesowych, mających na celu zmotywowanie dłużnika do spłacenia zobowiązania, które zaciągnął u wierzyciela.

Czy windykacja może być skuteczna?

Oczywiście, że tak. Windykacja polega na wysyłaniu upomnień i informacji do dłużnika. Informacje mogą być przekazywane telefonicznie, SMS-owo oraz listownie. W ostateczności firmy windykacyjne stosują windykację terenową, aby spotkać się z dłużnikiem i porozmawiać o ewentualnych możliwościach spłaty.

Windykacja ma na celu polubowne załatwienie sprawy, zanim dojdzie do nakazu sądowego i egzekucji komorniczej. Windykacja jest skuteczna, ponieważ wiele osób decyduje się na dogadanie z wierzycielem w celu uniknięcia większych kosztów.

Rodzaje windykacji

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje windykacji należności:

● windykacja miękka – to najłagodniejsza forma windykacji długów, ale w dłuższej perspektywie może być dość natarczywa; najczęściej polega ona na dzwonieniu do dłużnika, wysyłaniu mu SMS-ów z przypomnieniem o konieczności uregulowania należności oraz wezwań do zapłaty,
● windykację twardą – rozpoczyna się wtedy, gdy windykacja miękka nie przyniosła żadnych efektów; proces rozpoczyna się od wpisania dłużnika na listę dłużników, a kończy na postępowaniu sądowym.

W jaki sposób wygląda windykacja w kilku podstawowych krokach?

Windykację odbywa się w kilku podstawowych krokach i są to:

● powstanie zobowiązania – chodzi o sytuację, kiedy dłużnik spóźnia się z zapłatą zobowiązania,
● postępowanie polubowne – to pierwszy i najłagodniejszy etap starania się o odzyskanie długu; windykacja polubowna jest najlepszym rozwiązaniem dla obu stron, ponieważ pozwala uniknąć trwających długo procesów sądowych, stanowi najlepszy sposób na powolne, ale skuteczne wyjście z zadłużenia, nie naraża obu stron konfliktu oraz na niepotrzebne koszty postępowania windykacyjnego oraz sądowego, pozwoli dłużnikowi uniknąć wpisu do  Krajowego Rejestru Dłużników,
● postępowanie sądowe – gdy dłużnik odmawia załatwienia sprawy polubownie lub gdy unika kontaktu oraz spłaty,
● postępowanie klauzulowe – uzyskanie klauzuli wykonalności, czyli sądowego nakazu zapłaty, który jest potrzebny do rozpoczęcia postępowania komorniczego,
● postępowanie egzekucyjne – rozpoczyna się, gdy do komornika wpływa wniosek o rozpoczęcie egzekucji wraz ze szczegółowym opisem działań, które powinny zostać podjęte.

O samym procesie egzekucji komorniczej warto przeczytać w tym miejscu . Sprawy windykacyjne i wszelkiego rodzaju działania odbywają się codziennie w całej Polsce i spraw jest naprawdę długo. Etapu pierwszego windykacji nie należy się obawiać, pod warunkiem, że chce się uregulować wszystkie zobowiązania.

Z kolei wierzyciel powinien pokładać nadzieję w windykacji polubownej, ponieważ w większości przypadków kończy się ona sukcesem zarówno dla wierzyciela, jak i dla dłużnika.