Ulga IP Box – kto może z niej skorzystać?

Ulga podatkowa

IP Box to ulga podatkowa, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku na mocy ustawy z 23 października 2018 roku. Skrót IP to w języku angielskim intellectual property, co oznacza po polsku własność intelektualną. Opublikowane przepisy podatkowe były trudne w interpretacji, jednak wszystko z mieniło się z chwilą, gdy Ministerstwo Finansów opublikowało obszerne, 86-stronnicowe objaśnienie podatkowe. Kto więc może skorzystać z ulgi?

IP Box

IP Box to ulga podatkowa, dzięki której twórcy kwalifikowanych praw do własności intelektualnej mogą płacić podatek dochodowy w wysokości 5%. Po publikacji objaśnienia podatkowego okazało się, że z ulgi może skorzystać znaczna część programistów, którzy w ramach wykonywanej działalności tworzą oprogramowanie z przekazaniem praw własności intelektualnej. Na mocy ustawy mogą oni opodatkować swój dochód roczny stawką w wysokości 5%.

Warunek ze strony Ministerstwa Finansów

Programiści będą mogli rozliczać się z uwzględnieniem wspomnianej ulgi pod jednym warunkiem. Każdy, kto chce opodatkować swój dochód w ten sposób, musi prowadzić działalność badawczo-rozwojową. Tutaj warto rozwiać wątpliwości i podkreślić, że ów działalność może być badawcza albo rozwojowa, nie zaś jak w innych krajach jedna i druga. Na czym polega charakter takiej pracy? Na samodzielnym tworzeniu oprogramowania, rozwijaniu lub ulepszaniu już istniejącego i dalszej sprzedaży gotowych produktów.

Dużym udogodnieniem dla programistów jest fakt, że charakter prowadzonej działalności może być rozwojowy tylko w obrębie własnej firmy. Innowacyjne rozwiązania, które wprowadzono w skali województwa lub kraju zdają się nie mieć tu znaczenia – wystarczy, że nowe rozwiązania obejmą firmę, której właścicielem jest ów programista.

Obowiązek ewidencyjny

Na potrzeby prawidłowego rozliczania się z ulgi IP Box powstał warunek prowadzenia ewidencji. Dzięki temu programista jest w stanie poprawnie wyliczyć, z jakiej kwoty ostatecznie będzie rozliczał się w rocznym zeznaniu podatkowym. Za wyjaśnienie może służyć poniższy przykład:

Jeśli właściciel firmy sprzedał zleceniodawcy swój autorski kod za kwotę 5 tys. zł, ale część pracy została wykonana przez inną firmę na koszt 2 tys. zł, wówczas dochód, który podlega opodatkowaniu, wynosi 3 tys. zł.
Właśnie takim wyliczeniom ma służyć warunek prowadzenia ewidencji.

Ulga w praktyce

Z ulgi IP Box może rozliczać się zarówno spółka, jak i osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoby opłacające CIT oraz PIT, a także mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Warunkiem uzyskania ulgi jest prowadzenie działalności o charakterze badawczo-rozwojowym, ewidencjonowanie przychodów oraz opłacanie zaliczek na podatek dochodowy w ciągu całego roku. W razie wątpliwości warto wystąpić do Urzędu Skarbowego o interpretację podatkową (koszt 40 zł za każde pytanie). Zwrot podatku zostanie dokonany po wykazaniu dochodów objętych ulgą IP Box po rozliczeniu zeznania podatkowego.

Partnerem materiału jest Kancelaria Konieczny Wierzbicki – IP Box.