Tłumaczenie konsekutywne – wszystko, co warto o nim wiedzieć!

Tłumaczenia

Tłumaczenie konsekutywne jest przekładem ustnym. Czyli jest to po prostu ustne tłumaczenie bieżącej rozmowy czy też przemówienia wygłaszanego przez prelegenta. Takie tłumaczenia to codzienność różnego rodzaju konferencji biznesowych, wykładów czy przemówień, gdzie mówca bądź mówcy oraz odbiorcy wystąpień posługują się różnymi językami.

Co najważniejsze, tłumaczenie konsekutywne może mieć zróżnicowaną formę. Jaką? I jak wygląda praca takiego tłumacza w praktyce oraz jakie jeszcze predyspozycje powinien mieć tłumacz?

Tłumaczenia konsekutywne – rodzaje tłumaczeń

W dziedzinie tłumaczeń ustnych wyróżniamy dwa podstawowe tryby tłumaczenia – konsekutywne oraz symultaniczne. Tłumaczenia symultaniczne to dość specyficzny sposób tłumaczenia, który wymaga dodatkowego sprzętu, a od samego tłumacza niezwykłej biegłości. Jest to bowiem tłumaczenie równoczesne, realizowane w trakcie mówienia osoby, której słowa są tłumaczone.

Tłumaczenia

W przypadku tłumaczenia konsekutywnego sprawa wygląda nieco inaczej. Jest to tłumaczenie następcze i odbywa się po zakończeniu przemowy lub jej fragmentu. Tłumaczenie konsekutywne zazwyczaj jest prowadzone w taki sposób, że przemowa dzielona jest na kilka części, co ułatwia jej tłumaczenie. Przekładane mogą być nawet pojedyncze zdania – takie tłumaczenia określa się jako tłumaczenie liaison (zdanie po zdaniu).

Tłumaczenie konsekutywne stosowane jest często również jako tłumaczenie ustne towarzyszące, które znajduje zastosowanie w przypadku delegacji zagranicznych czy podróży turystycznych. Tłumacz pełni wtedy rolę niejako opiekuna językowego i po prostu towarzyszy osobom obcojęzycznym, pomagając im w wygodnej komunikacji zarówno z otoczeniem, jak i np. z partnerami biznesowymi.

Jak wygląda praca tłumacza ustnego konsekutywnego?

Praca tłumacza konsekutywnego wygląda różnie, w zależności od tego, jakie tłumaczenie i dla kogo realizuje. W przypadku tradycyjnego tłumaczenia ustnego, w czasie wykładów i konferencji, tłumacz słucha wypowiedzi prelegenta, robiąc w tym czasie notatki.

Trzeba mieć na uwadze, że zwykłe tłumaczenie ustne może obejmować długą wypowiedź, która trwa nawet kilka minut. W przypadku tłumaczeń liaison jest to nieco łatwiejsze, ponieważ tłumaczy się zdanie lub ewentualnie kilka zdań, czyli tłumacz nie musi robić notatek, aby przypadkiem nic mu nie umknęło.

Podobnie jest w przypadku tłumaczeń towarzyszących. W takiej sytuacji po prostu tłumacz pełni rolę osoby, która ma za zadanie ułatwić komunikację, a tłumaczenie obejmuje raczej pojedyncze zdania.

Kto może zostać tłumaczem konsekutywnym?

Tłumaczem ustnym może zostać osoba, która doskonale zna przynajmniej dwa języki – swój rodzimy oraz obcy. W tym przypadku ważna jest nie tylko znajomość słownictwa, ale także niuansów kulturowo-społecznych, które umożliwiają prawidłowy i w pełni zrozumiały przekład. Niestety przy tłumaczeniu ustnym nie mamy czasu sięgać do słowników i szukać np. znaczeń konkretnych idiomów czy innych związków frazeologicznych.

Dlatego tłumacz konsekutywny musi być po prostu bardzo dobrze obeznany z językiem. Oprócz tego musi on posiadać umiejętność swobodnego wysławiania się oraz prawidłową dykcję – w obu językach. Jest to niby oczywiste, jednak bardzo często osoby doskonale operujące jakimś językiem mogą np. mieć problem z wystąpieniami publicznym i płynnym przemawianiem, co niestety dyskwalifikuje ich do tego typu pracy.
Partnerem materiału jest Translation Street – profesjonalne tłumaczenie konsekutywne.