Systemy MES – oto wszystko, co trzeba o nich wiedzieć

technologie informatyczne

Właściwe funkcjonowanie działu produkcji jest w większości przypadków kluczowe dla optymalnego funkcjonowania każdego podmiotu. Nawet najdrobniejsze problemy czy przestoje mogą przy tym wiązać się z olbrzymimi stratami. Co oczywiste w nowoczesnych przedsiębiorstwach również one są zarządzane przy pomocy rozwiązań informatycznych, takich jak system zarządzania produkcją MES. Właściwie dobrane narzędzie jest w stanie zautomatyzować większość procesów i ograniczyć czynniki ryzyka. Przekłada się także na zdecydowanie prostsze pozyskiwanie danych i podejmowanie lepszych decyzji biznesowych.

Zarządzanie produkcją: program wspierający działania

Współczesne działy produkcji są w znacznej mierze uzależnione od oprogramowania komputerowego. Bez niego niemożliwe byłoby sprawne realizowanie zadań, w tym przede wszystkim wczesne diagnozowanie usterek i optymalne planowanie, uwzględniające również zasoby posiadane przez przedsiębiorstwo.

–System zarządzania produkcją łączy m.in. rozwiązania wypracowane przez informatykę i automatykę przemysłową, dzięki czemu może wspierać zróżnicowane procesy mające miejsce w dziale produkcji – mówi Piotr Bargieł, ekspert z Kotrak, firmy zajmującej się m.in. dostarczaniem oprogramowania do zarządzania produkcją.

Systemy klasy MES najczęściej są przy tym modułami systemów ERP (Enterprise Resource Planning – zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa), pozwalających na kompleksowe zarządzanie wszystkimi procesami zachodzącymi w organizacji.

Na co pozwala system MES?

Nowoczesne systemy zarządzania produkcją są w stanie wesprzeć wszystkie rodzaje działań zachodzących w działach produkcji. Należy do nich m.in.:

 • monitorowanie stanu produkcji,

 • monitorowanie stanu maszyn,

 • rejestrowanie przestojów planowych i nieplanowych,

 • planowanie działań produkcyjnych,

 • rejestrowanie informacji o planowanych pracach serwisowych,

 • delegowanie zadań,

 • monitorowanie pracy pracowników,

 • diagnozowanie wad,

 • wspieranie procesu kontroli jakości,

 • aktualizowanie informacji o posiadanych zasobach,

 • rozliczanie kosztów.

System zarządzania produkcją jest więc nie tylko wsparciem w codziennej pracy, dzięki któremu zdecydowanie łatwiej o skuteczne planowanie i optymalizację procesów zachodzących w różnych okresach. Pozwala też zapobiegać nieplanowanym przestojom i unikać krytycznych z punktu widzenia organizacji awarii.

Systemy klasy MES w firmie

Zintegrowany system do zarządzania produkcją jest w stanie wymieniać dane również z innymi typami oprogramowania wykorzystywanego w przedsiębiorstwie. Wykorzystywany jako moduł oprogramowania ERP daje możliwość automatyzacji wszystkich procesów. Warto zintegrować go również z modułem WMS (Warehouse Management System), pozwalającym na zarządzanie magazynem.

W takim zestawieniu system klasy MES może automatycznie aktualizować dane dotyczące stanów magazynowych i w znacznym stopniu uprościć również m.in. procesy zakupowe czy długotrwałe planowanie.

Więcej informacji dzięki BI

Oprogramowanie do zarządzania produkcją wykorzystuje i akumuluje olbrzymie zasoby danych. Te są niezwykle cenne z punktu widzenia organizacji. Sporym problemem z perspektywy wielu przedsiębiorstw jest jednak trudność w ich pozyskiwaniu, a następnie przetwarzaniu.

Ten proces znacznie upraszcza zastosowanie narzędzi Business Intelligence (BI). Dzięki nim możliwe stanie się automatyczne pobieranie danych napływających m.in. z systemu zarządzania produkcją oraz konkretnych urządzeń, a następnie zautomatyzowane sporządzanie na ich bazie właściwie sprofilowanych raportów i analiz.