Pomiary działek – o czym mowa w praktyce?

Decydując się na budowę domu czy podział działki, należy skorzystać z usług geodety. Wykona on pomiary sytuacyjno- wysokościowe, które pozwolą nam ustalić stan faktyczny danej działki, czy budowli. Co to oznacza w praktyce?

Jakie pomiary działek można wykonać?

Pomiary działek w Białymstoku warto zlecić fachowcom. Będziemy mieć pewność, że pomiar został wykonany zgodnie z prawem i nie będzie go można podważyć. Jednym z najczęściej wykonywanych pomiarów geodezyjnych są pomiary poziome, które nazywa się także sytuacyjnymi. Pozwalają one określić wzajemne rozmieszczenie względem siebie różnych obiektów, znajdujących się na danym terenie.

Geodeta może wykonać również pomiary wysokościowe, inaczej zwane pionowymi. Podczas tych pomiarów wyznaczane są wysokości punktów w odniesieniu do założonego punktu odniesienia. Dzięki nim można na mapie ukazać formy ukształtowania terenu. Inna formą pomiaru są pomiary sytuacyjno-wysokościowe. Polegają na wyznaczaniu punktów szczegółowych na płaszczyźnie z jednoczesnym podaniem ich wysokości.

Jak wygląda przebieg pomiaru działki?

Wszelkie czynności związane z pomiarem działki, wymagają obecności właściciela oraz właścicieli bądź osób posiadających prawo do dysponowania nieruchomością, która tę granicę z naszą nieruchomością dzieli. Geodeta pobiera dokumentację z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Aby ustalić granicę działki, geodeta wykorzystuje znaki graniczne. W przypadku ich braku – ślady graniczne, mapy, dokumenty, a także punkty osnowy geodezyjnej. Do przeprowadzenia pomiarów działek wykorzystuje się najczęściej taki sprzęt geodezyjny, jak: dalmierz, tachimetr, zestaw pomiarowy GPS, taśma miernicza.  Wyniki pomiarów, geodeta zapisuje w dzienniku tachimetrycznym. Na podstawie pomiarów wykonuje również szkic terenu.

Dokonanie pomiaru działki jest istotne, jeśli działka ma być sprzedana lub podzielona. W niektórych sytuacjach pomiar pozwala ustalić prawidłowy przebieg granic działki. Geodeta nie tylko dokona pomiaru, ale również sporządzi niezbędną dokumentację, potrzebną w trakcie budowy domu.