Kursy szczepień dla pielęgniarek – czego uczą i jak się zapisać?

kursy dla pielegniarek

Jesteś pielęgniarką i nie uczestniczyłaś jeszcze w kursie szczepień? Warto pomyśleć w takim przypadku o zapisaniu się na odpowiednie zajęcia! Zobacz, czego dokładnie uczą takie kursy i jak można się na nie zapisać!

Czym jest kurs szczepień?

Kurs szczepień to szkolenie, podczas którego uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu szczepień ochronnych oraz umiejętności związane z wykonywaniem szczepień.

Kurs taki może być przeznaczony dla lekarzy, pielęgniarek lub innych pracowników służby zdrowia, którzy chcą nabyć lub podnieść swoje kwalifikacje z zakresu szczepień.

Bardzo często organizowanym kursem tego typu jest kurs szczepień – https://www.v-med.pl/kursy-szczepien-dla-pielegniarek/ dla pielęgniarek, które po ukończeniu podstawowej edukacji w swoim kierunku nie mają jeszcze wszystkich uprawnień. Muszą zdobyć je podczas dodatkowych szkoleń.

Wybierając kurs szczepień dla pielęgniarek, mogą one otrzymać uprawnienia do samodzielnego organizowania i prowadzenia szczepień dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Czego uczy kurs szczepień dla pielęgniarek?

W trakcie kursu uczestnicy zdobywają wiedzę na temat rodzajów szczepionek, zasad działania szczepionek, skuteczności i bezpieczeństwa szczepień oraz zasad ich stosowania.

Dokładny program kursu szczepień obejmuje wtedy informacje dotyczące:

  • kalendarza szczepień w Polsce
  • rodzaju szczepień obowiązkowych i nieobowiązkowych
  • prowadzenia szczepień w różnych grupach wiekowych
  • przygotowań do prowadzenia szczepień
  • wykrywania NOP-ów, czyli inaczej niepożądanych odczynów poszczepiennych
  • prowadzenia dokumentacji i sprawozdawczości dotyczącej szczepień

Poza samą teorią kursy obejmują także prowadzenie szczepień w praktyce, na przykład w ośrodku zdrowia, szpitalu lub w innej placówce. Pozwalają one dzięki temu na kompleksowe przygotowanie do samodzielnego wykonywania szczepień.

Łącznie kurs obejmuje 80 godzin, do których zalicza się 35 godzin teorii oraz 45 godzin praktycznych.

Kursy szczepień kończą się egzaminem zewnętrznym, po którego zdaniu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje.

Jak zapisać się na kurs szczepień dla pielęgniarek?

Obecnie na kurs szczepień tego typu można zapisać się w wielu ośrodkach szkoleniowych prowadzących usługi w zakresie szkoleń specjalistycznych dla pracowników branży medycznej.

Dokładne informacje dotyczące dostępnych kursów oraz warunków można znaleźć na stronach ich organizatorów. Tam także można znaleźć formularze do zapisania się na kurs szczepień dla pielęgniarek.

Jaka jest cena szkolenia poświęconego szczepieniom?

Cena za kurs szczepień wynosi najczęściej od 450 do 700 złotych w zależności od ośrodka szkoleniowego.