Kierunki biznesowe na WSE

Kierunki biznesowe

Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera jest jedną z uczelni wpisującą się w wyniki wyszukiwania Kraków studia podyplomowe. Oferuje ona wiele ciekawych, a przede wszystkich przyszłościowych kierunków biznesowych, które studiować można w trybie podyplomowym. Do jednych z nich zaliczyć można Zarządzanie sprzedażą z elementami marketingu, Zarządzanie projektami, Twoja firma – prawo i zarządzanie w małej firmie, Analityka biznesowa zarządzaniu strategicznym oraz Studia Menedżerskie. Czym zatem charakteryzują się te kierunki?

Kraków studia podyplomowe – Zarządzanie sprzedażą z elementami marketingu

Zarządzanie sprzedażą z elementami marketingu to jedna z propozycji należącej do grupy Kraków studia podyplomowe z zakresu biznesu. Obejmują one zagadnienia dotyczące zarządzania w różnych odsłonach i w różnych perspektywach, sprzedaży pośredniej i bezpośredniej oraz marketingu, w którym skupia się na marketingu mix 4P i 7P, kreowaniu potrzeb, przygotowywaniu i przeprowadzaniu kampanii, pozytywnym PR oraz na procesie sprzedaży. Studenci uczą się kwestii dotyczących tworzenia i rozwoju strategii oraz struktur sprzedażowych, technik sprzedaży, pozyskiwania i utrzymania klientów, coachingowych metod pracy z zespołem sprzedażowym i klientami, optymalizacji działań i procesów sprzedażowych i marketingowych, psychologii klienta i zachowań konsumenckich oraz analizy konkurencji i najnowszych trendów w sprzedaży i marketingu.

Kierunki biznesowe

Zarządzanie projektami

Tutaj zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi zarządzania projektem w ujęciu strategicznym jak i operacyjnym. Studia rozwijają obszary kompetencji technicznych, kontekstowych oraz behawioralnych. Słuchacze mają okazję pracować z programem MS Project. Nabywają wiedzę powiązaną z projektami i organizacjami je realizującymi. Omawia się PRINCE2, PMI, AGILE oraz SCRUM, a także projekty z dofinansowania UE.

Twoja firma – prawo i zarządzanie w małej firmie

Podczas studiów nabywa się wiedzę na temat wybranych gałęzi prawa, umiejętności w zakresie interpretacji aktów prawnych, umiejętności w zakresie zakładania, prowadzenia i zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami, umiejętności badania trendów i prognozowania. W trakcie zajęć rozwija się również kompetencje miękkie, które są kluczowe w pełnieniu ról menedżerskich oraz umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Analityka biznesowa w zarządzaniu strategicznym

Studia przygotowują do pełnienia funkcji analityka biznesowego i analityka danych. Uczą praktycznych metod przeprowadzania analizy i modelowania procesu biznesowego oraz narzędzi obecnie wykorzystywanych na rynku do modelowania procesów biznesowych, przechowywania danych, przetwarzania i analizy danych oraz wizualizacji danych. Poznaje się również metody wspierające podczas procesów decyzyjnych podejmowanych w przedsiębiorstwie oraz zagadnienie dotyczące analityki predykcyjnej.

Studia menedżerskie

Na tych studiach występuje możliwość pracy z kreatywnych narzędziem opartym o technologię archetypów marki opracowanej przez Margaret Mark i Carol Pearson. Słuchacze uczą się budowania wiarygodności i komunikowania własnej marki osobistej jako menadżera, przełamywać własnych stereotypów myślenia, komunikacji istotnych spraw oraz przekazywania pracownikom własnych wartości.