Kiedy konieczne jest wykonanie przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego?

postepowanie restrukturyzacyjne

Firmy oraz przedsiębiorstwa nie zawsze mają wpływ na sytuacje, które mogą doprowadzić do znacznego osłabienia ich kondycji finansowej. W takich przypadkach, warto zastanowić się nad przyspieszonym postępowaniem restrukturyzacyjnym jako narzędziem umożliwiającym powrót na ścieżkę stabilnego rozwoju. Omawiany proces może okazać się niezbędny w przypadku spełnienia określonych kryteriów, które szczegółowo opisano poniżej.

Sygnały do podjęcia działań

Głównym sygnałem sugerującym konieczność przeprowadzenia przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego są trudności w spłacie bieżących zobowiązań. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorstwo nie jest w stanie regulować swoich płatności na bieżąco, a także wywiązywać się ze swoich obowiązków wobec wierzycieli. Kolejnym sygnałem może być znaczne zadłużenie oraz brak perspektyw na poprawę sytuacji finansowej w przyszłości, na przykład w wyniku upadłości kluczowych partnerów czy zmiany warunków makroekonomicznych.

Kiedy przedsiębiorstwo dostrzega sygnały wskazujące na potrzebę przeprowadzenia restrukturyzacji, powinno sprawdzić, czy spełnia przesłanki formalne niezbędne do przeprowadzenia przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego. Pierwsza z nich dotyczy statusu upadłościowego – przedsiębiorca nie może być w stanie upadłości, a postępowanie upadłościowe nie może być jeszcze wszczęte. Dodatkowo, należy wykazać, że spółka posiada realne szanse na poprawę swojej sytuacji finansowej oraz zdolność do kontynuowania działalności gospodarczej. Ostatnim kryterium jest zgodność celów restrukturyzacji z przepisami prawa.

Korzyści płynące z przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego

Przyspieszone postępowanie restrukturyzacyjne jest procesem skierowanym do przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, ale jednocześnie mających realne szanse na powrót do stabilności. Proces ten pozwala na szybsze wprowadzenie zmian i rozwiązanie problemów niż w przypadku klasycznej restrukturyzacji. Dzięki temu przedsiębiorstwo może uniknąć upadłości oraz zabezpieczyć interesy zarówno wierzycieli, jak i własnych pracowników. Dodatkowo, przyspieszona restrukturyzacja daje szansę na zachowanie wizerunku firmy oraz pozytywnych relacji z partnerami biznesowymi.