Jakich dokumentów potrzebuje obcokrajowiec, by podjąć legalną pracę w Polsce?

obcokrajowiec

Zatrudnienie obcokrajowców w Polsce staje się coraz bardziej powszechne w miarę jak gospodarka rozwija się i otwiera na świat. W związku z tym, dla wielu obcokrajowców istotne jest poznanie odpowiedzi na pytanie, jakich dokumentów potrzeba, aby podjąć legalną pracę w Polsce. Odpowiednie przygotowanie, zdobycie wiedzy na ten temat i zgromadzenie wymaganych dokumentów ułatwi cały proces i pozwoli uniknąć niepotrzebnych problemów prawnych.

Zezwolenie na pracę

Stosunkowo najważniejszym dokumentem, który obcokrajowiec musi uzyskać przed rozpoczęciem pracy w Polsce, jest zezwolenie na pracę. W Szczecinie i innych miastach jest ono wydawane przez Wojewodę właściwego ze względu na siedzibę przyszłego pracodawcy. Aby je uzyskać, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku, który powinien zawierać informacje dotyczące stanowiska, jakie ma być objęte przez obcokrajowca, oraz dane osobowe przyszłego pracownika. Ważne jest również dołączenie do wniosku umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej oraz zaświadczenia o niekaralności, a także innych dokumentów, które mogą być wymagane w zależności od indywidualnych przypadków.

Karta pobytu

Kolejnym istotnym dokumentem jest karta pobytu. Obcokrajowcy z krajów spoza Unii Europejskiej muszą posiadać ważną kartę pobytu, która pozwala im na legalne przebywanie i pracowanie na terytorium Polski. Wnioskowanie o kartę pobytu odbywa się w Urzędzie Wojewódzkim odpowiednim dla miejsca zamieszkania obcokrajowca. Proces uzyskania karty pobytu może trwać kilka tygodni do kilku miesięcy, dlatego warto zająć się tym odpowiednio wcześnie.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest kolejnym kluczowym dokumentem w procesie legalizacji zatrudnienia przez obcokrajowca w Polsce. Umowa ta powinna być zawarta na piśmie i podpisana przez obie strony – pracownika oraz pracodawcę. W umowie należy określić warunki zatrudnienia, takie jak wysokość wynagrodzenia, wymiar czasu pracy czy rodzaj wykonywanej pracy. Obowiązkowo zawarte powinny być również informacje dotyczące okresu próbnego, ewentualnych świadczeń dodatkowych oraz przepisów dotyczących rozwiązania umowy.