Jak fotowoltaika wytwarza prąd? Wyjaśniamy!

dzialanie fotowoltaiki

Technologia fotowoltaiczna (PV) wykorzystuje energię słoneczną do wytwarzania energii elektrycznej, oferując czystą i zrównoważoną alternatywę dla konwencjonalnych źródeł energii. Jak dokładnie działają panele fotowoltaiczne? Wyjaśniamy!

Panele fotowoltaiczne – co to jest?

Sercem instalacji fotowoltaicznej są panele słoneczne, zwane również panelami fotowoltaicznymi. Ogniwa te są wykonane z materiałów półprzewodnikowych, zazwyczaj z krzemu. Krzem wybrano ze względu na jego wyjątkową zdolność do wywoływania zjawiska zwanego efektem fotowoltaicznym. Wystawione na działanie światła słonecznego atomy krzemu pochłaniają fotony, cząsteczki światła, a absorpcja ta powoduje uwolnienie elektronów z ich zwykłych pozycji w atomach.

Obecnie fotowoltaika Katowice oraz w innych miastach w Polsce jest bardzo popularna, ponieważ stanowi ona dobrą alternatywę dla tradycyjnie pozyskiwanej energii, zarówno pod kątem kosztów, jak i ochrony środowiska.

Na czym polega efekt fotowoltaiczny?

Efekt fotowoltaiczny polega na konwersji światła słonecznego w energię elektryczną. Kiedy światło słoneczne pada na powierzchnię ogniwa fotowoltaicznego, pobudza elektrony w atomach krzemu, co generuje prąd elektryczny, który można wykorzystać jako energię elektryczną.

Energia światła słonecznego przenoszona jest przez fotony. Kiedy fotony zderzają się z materiałem półprzewodnikowym w ogniwie fotowoltaicznym, przekazują swoją energię elektronom, uwalniając je z wiązań atomowych. Te wolne elektrony przemieszczają się następnie przez materiał półprzewodnikowy, tworząc prąd elektryczny. Ruch elektronów ułatwia pole elektryczne, kierując je po określonej drodze.

Ogniwa fotowoltaiczne są połączone w moduły i macierze w celu wychwytywania i przekształcania światła słonecznego w energię elektryczną na większą skalę. Wygenerowany prąd stały (DC) jest następnie wprowadzany do falownika, który przekształca go w prąd przemienny (AC) – rodzaj energii elektrycznej wykorzystywanej w domach i firmach. Tę energię elektryczną prądu przemiennego można zintegrować z istniejącą siecią energetyczną lub wykorzystać lokalnie do zasilania urządzeń.

Dlaczego warto korzystać a fotowoltaiki?

Fotowoltaika stała się bardzo popularną technologią w branży energii odnawialnej, zapewniając zrównoważone i przyjazne dla środowiska rozwiązanie rosnących potrzeb energetycznych.

Wykorzystując energię słoneczną poprzez efekt fotowoltaiczny, ogniwa słoneczne przekształcają światło słoneczne w energię elektryczną, oferując czystą alternatywę dla tradycyjnych źródeł energii.

Więcej na temat fotowoltaiki dowiesz się pod adresem: https://www.abc-elektryka.pl/fotowoltaika-zabrze-czy-warto-sie-zdecydowac/