Intercyza – co warto o niej wiedzieć?

zawarcie intercyzy

W dzisiejszych czasach coraz więcej par decyduje się na zawarcie małżeństwa, ale równocześnie wiele z nich zdaje sobie sprawę, że może dojść do sytuacji, które zmuszą ich do rozważenia rozstania. W takich przypadkach warto pomyśleć o intercyzie, która może stanowić ważny element ochrony majątkowej oraz regulacji prawnej związku. Czym dokładnie jest intercyza i dlaczego warto o niej wiedzieć? Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na ten temat.

Czym jest intercyza?

Intercyza, zwana także umową majątkową małżeńską, to umowa zawierana między małżonkami przed lub w trakcie trwania małżeństwa. Jej głównym celem jest uregulowanie kwestii majątkowych, w tym podziału majątku, w przypadku rozwodu lub separacji. Intercyza może dotyczyć zarówno majątku nabywanego przed ślubem, jak i majątku powstałego w trakcie trwania małżeństwa. Jej zawarcie umożliwia parze większą kontrolę nad tym, co stanie się z ich majątkiem w przypadku rozstania.

Dlaczego warto zawrzeć intercyzę?

Intercyza w Gdańsku, a także każdym innym mieście, daje parze możliwość dostosowania zasad podziału majątku do swoich indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Może stanowić ochronę majątkową w przypadku rozstania, eliminując ryzyko sporów i niejasności dotyczących podziału majątku. Zawarcie intercyzy może także pomóc w zapewnieniu przyszłej stabilności finansowej każdego z małżonków. Jeśli jedno z małżonków posiada większe zasoby finansowe lub prowadzi własną działalność gospodarczą, intercyza może zabezpieczyć jego interesy i chronić przed ewentualnymi konsekwencjami rozpadu związku.

Należy pamiętać, że intercyza dotyczy przede wszystkim kwestii majątkowych, a nie spadkowych. Jeśli chcemy uregulować kwestie dziedziczenia, powinniśmy zająć się sporządzeniem testamentu. Testamenty w Gdańsku podlegają przepisom Kodeksu cywilnego i umożliwiają sprecyzowanie, komu chcemy przekazać nasz majątek po śmierci. 

W Polsce zawarcie intercyzy regulowane jest przez Kodeks rodziny i opiekuńczy oraz Kodeks cywilny. Aby intercyza była ważna, musi być sporządzona w formie aktu notarialnego. Ważne jest, aby przemyśleć i dokładnie określić wszystkie warunki umowy, takie jak podział majątku, zasady alimentów czy postanowienia dotyczące ewentualnego rozwodu. Przed podjęciem decyzji o zawarciu intercyzy, warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w tej dziedzinie, który pomoże odpowiednio sformułować i dostosować umowę do indywidualnych potrzeb i sytuacji.