Deratyzacja – jak zwalczać szczury w zakładach przemysłu spożywczego

Deratyzacja - jak zwalczać szczury w zakładach przemysłu spożywczego
Deratyzacja - jak zwalczać szczury w zakładach przemysłu spożywczego

DDD – dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja – to podstawa zabezpieczenia bezpieczeństwa na każdym etapie produkcji żywności. Ostatnia z tych usług jest szczególnie istotna dla profesjonalnych zakładów spożywczych.

Gospodarstwa rolne, składowiska pasz i ziaren zbóż, ale również porty czy przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i przetwarzaniem żywności – to w nich szczury stanowią wyzwanie dla prawidłowej i zgodnej z prawem działalności. Obecność gryzoni prowadzi do możliwych strat zmagazynowanych zasobów. Żywność skażona odchodami jak i zanieczyszczona w inny sposób musi zostać zniszczona.

Inspekcje i kontrole w zakładach przemysłu spożywczego powinny zidentyfikować wszystko, co może spowodować lub prowadzić do skażenia pożywienia przez szkodniki. Skuteczna interwencja możliwa jest wyłącznie wobec wczesnego wykrycia ich aktywności. Inspekcje oraz wdrożenie sugerowanych mechanizmów – to np. deratyzacja – pozwala ograniczyć ryzyko zanieczyszczeń.

Deratyzacja w przedsiębiorstwie

Szczególnym wyzwaniem jest deratyzacja przeprowadzana w zakładach przemysłu spożywczego – szkodniki mają tam wystarczająco wiele niedostępnych kryjówek, a przy tym zwiększone ilości potencjalnego pokarmu i dostępu do wody. O obecności gryzoni świadczą m.in.:

 • odchody
 • martwe gryzonie
 • ślady na kurzu i innym podłożu
 • plamy na powierzchni
 • wyraźne ślady ugryzień np. na elementach konstrukcyjnych
 • nory i ślady wędrówek

Deratyzacja eliminuje gryzonie z obiektu spożywczego obniżając jednocześnie zagrożenie sanitarne. Obejmować może:

 • metody bezpośrednie (chwytacze, pułapki)
 • środki chemiczne (trutki)
 • środki biologiczne

Usługa deratyzacji obejmuje nie tylko zwalczanie gryzoni metodami higienicznymi, mechanicznymi i chemicznymi. To również monitoring i doradztwo. Zastosowane mechanizmy poprzedzać powinien sprawdzian aktywności szkodników – analiza ścieżek, częstotliwości pobytu w określonych lokalizacjach środowisk szczurów. Deratyzację kończy ocena jej skuteczności wraz z wyznaczeniem ewentualnych działań do podjęcia w przyszłości.

Choć szczury w zakładzie produkcyjnym to przede wszystkim zagrożenie biologiczne, deratyzacja ogranicza ryzyko innych szkód wyrządzanych przez gryzonie. Szczury w przedsiębiorstwie mogą być odpowiedzialne za m.in.:

 • przecięcie przewodów elektrycznych i przerwy w dostawie
 • zniszczenie wewnętrznych sieci komputerowych
 • uszkodzenie elementów konstrukcyjnych.

Tzw. integrowana metoda zwalczania gryzoni – połączenie kilku rozwiązań podczas jednego procesu – podwyższa skuteczność działania. Składa się na nią:

 • zaangażowanie metod sanitarnych
 • podwyższenie szczelności obiektów
 • zestawienie pierścieni ochronnych
 • ocena skuteczności podjętych prac,

Ważne, aby pamiętać też o bezpieczeństwie samego personelu, jak i skutkach samej deratyzacji i używanych środków.

Na terenach firm z branży spożywczej używamy tylko tych rodentycydów (środków gryzoniobójczych), które są bezpieczne i zarejestrowane. Produkty lub opakowania nie mogą zostać zanieczyszczone stosowanymi środkami, co jest podstawowym wymogiem systemu HACCP.” – tłumaczy Kacper Wysocki, specjalista ds. Deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji z firmy Stander (źródło: www.stander.pl – deratyzacja)

Skuteczna deratyzacja krok po kroku

Jej pierwszym etapem jest inspekcja wizualna. Po niej następuje zabezpieczenie terenu objętego deratyzacją; stworzone w ten sposób dwie strefy powinny zostać odpowiednio oznakowane. Stan deratyzacji i przegląd tzw. karmników jest w kolejnym etapie analizowany pod kątem skuteczności. Należy pamiętać, że skuteczna deratyzacja zależy od prawidłowego rozmieszczenia trutek i łapek – bez znajomości konkretnych miejsc, gdzie znajdują się szczury będzie miała ograniczoną skuteczność.

Zapis aktywności szkodników oraz efekty deratyzacji opisane zostają w dokumentacji i sporządzonym na potrzeby całego procesu raporcie. On stanowi materiał wyjściowy do kolejnej deratyzacji.