Co to są oleje transformatorowe?

olej transformatowy

W celu chłodzenia i izolacji elektrycznej w różnego rodzaju transformatorach oraz dużych bateriach kondensatorów stosuje się specjalne rodzaje cieczy technicznych. Mineralny lub syntetyczny olej transformatorowy chroni przed przegrzewaniem transformatorów, a tym samym minimalizuje ryzyko uszkodzeń. Tego typu oleje dość często określa się również olejami elektroizolacyjnymi lub po prostu izolacyjnymi.

Skład olejów transformatorowych

Bazą do produkcji tego typu olejów jest rafinowana ropa naftowa, ale w sprzedaży dostępne są również bardziej stabilne, syntetyczne oleje transformatorowe o lepszych parametrach technicznych. W nowoczesnych produktach stosuje się również różnego rodzaju dodatkowe substancje aktywne. Dzięki użyciu odpowiednich modyfikatorów olej transformatorowy wolniej się utlenia i przez dłuższy czas zachowuje pożądane właściwości, zarówno w zakresie zdolności do odprowadzania ciepła, jak i obszarze wytrzymałości dielektrycznej. Inhibitory przeciwko utlenianiu spotykane są w większości współcześnie dostępnych produktów tego typu. Ich nowoczesne wersje charakteryzują się doskonałymi właściwościami elektroizolacyjnymi i antykorozyjnymi, dużą stabilnością w polu elektrycznym oraz zdolnością do mieszania z innymi olejami.

Przeznaczenie i zastosowania

Podstawową funkcją realizowaną przez oleje transformatorowe, zgodnie z ich nazwą, jest izolacja elektryczna. Zastosowanie takiego oleju pozwala również odbierać ciepło z nagrzewających się elementów transformatora, dzięki czemu jego części są w mniejszym stopniu narażone na przegrzewanie się i związane z tym przedwczesne zużycie. Olej transformatorowy przeznaczony do stosowania w transformatorach elektrycznych pomaga w zatrzymywaniu wyładowań łukowych i koronowych oraz w wychwytywaniu i rozpraszaniu ciepła. Oleje izolacyjne są specyficznym rodzajem olejów przemysłowych. Najczęściej takich olejów używa się napełniania transformatorów elektrycznych, różnego rodzaju przekładników i aparatury łącznikowej. Pomagają również w chłodzeniu dużych baterii kondensatorów.

Z myślą o zapewnieniu skutecznego chłodzenia transformatorów elektrycznych i ich skutecznej izolacji elektrycznej, do ich napełniania wykorzystuje się specyficzny rodzaj olejów przemysłowych. To zmodyfikowane oleje w większości przypadków mineralne, bazujące na wysokojakościowych olejach parafinowych, naftenowych i aromatycznych, o różnych poziomach stabilności i reaktywności. Oleje transformatorowe wykorzystywane są również w urządzeniach grzewczych, do odbierania i przekazywania ciepła.