Co jaki czas należy przeprowadzać kontrolę instalacji gazowych?

kontrola instalacji gazowych

Kontrola instalacji gazowej to niezbędne działanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania systemu. Częstotliwość przeprowadzania takiej kontroli zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj instalacji, jej wiek czy obowiązujące przepisy. Warto poznać podstawowe zasady dotyczące kontroli instalacji gazowych, aby móc świadomie dbać o ich prawidłowe działanie.

Prawidłowe przeprowadzenie kontroli przez ekspertów

Kontrola instalacji gazowej powinna być przeprowadzana przez wykwalifikowaną osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie. Eksperci z firmy PJB zapewniają kompleksowe usługi w zakresie kontroli, diagnostyki i konserwacji systemów gazowych, gwarantując najwyższą jakość i profesjonalizm. Kontrola okresowa instalacji gazowych obejmuje sprawdzenie szczelności instalacji, działanie urządzeń zabezpieczających oraz pomiar stężenia tlenku węgla. Istotne jest również sprawdzenie poprawności montażu instalacji oraz jej ewentualnych modyfikacji.

W Polsce obowiązujące przepisy określają różne terminy przeprowadzania kontroli instalacji gazowych, w zależności od typu obiektu. W przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych kontrola powinna być wykonywana co 2 lata. Natomiast dla budynków wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych, kontrola instalacji gazowej jest wymagana nawet co rok. Dodatkowo, wiek instalacji oraz jej rodzaj również wpływają na częstotliwość przeglądów – starsze instalacje wymagają jeszcze częstszych kontroli.

Znaczenie czasowej kontroli dla bezpieczeństwa użytkowników

Regularne przeprowadzanie kontroli instalacji gazowej przez specjalistów jak PJB-EXPERTS ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu. Zapobiega to możliwości wycieku gazu, awarii urządzeń czy emisji szkodliwego tlenku węgla. Ponadto, prawidłowo działająca instalacja gazowa przyczynia się do oszczędności energii oraz redukcji kosztów eksploatacyjnych. Dlatego też, dbając o terminowe przeglądy i konserwację systemu gazowego, inwestujemy zarówno w nasze bezpieczeństwo, jak i wygodę codziennego użytkowania.