Badania lekarskie w pracy – na czym polegają?

medycyna pracy

Przed zatrudnieniem pracownika, pracodawca ma obowiązek sprawdzić, czy stan jego zdrowia pozwala na wykonywanie zadań wchodzących w zakres danego stanowiska. Na czym dokładnie polegają badania lekarskie i jak często się je wykonuje?

Badanie lekarskie — wstępne i kontrolne

Każdemu pracodawcy zależy na tym, żeby jego pracownik był w stanie wykonywać określone dla danego stanowiska zadania. Aby mieć pewność, że jego stan zdrowia mu na to pozwala, pracodawca powinien skierować przyszłego pracownika na badania lekarskie. Lekarz medycyny pracy sprawdzi i potwierdzi odpowiednim zaświadczeniem, że pracownik nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania określonych zadań. W zakres badań wchodzi sprawdzenie ogólnego stanu zdrowia, morfologii, badań wzroku i słuchu, czasami spirometrii i RTG płuc. Wszystko zależne jest od stanowiska.

Przed rozpoczęciem pracy wykonuje się badania wstępne, które należy regularnie odnawiać. Badania kontrolne wykonuje się w określonych przez lekarza odstępach czasowych. W przypadku zdrowej osoby wykonującej pracę biurową kolejne badania mogą zostać zlecone nawet za pięć lat. W przypadku pracowników fizycznych lub tych pracujących w trudnych warunkach badania powinny być wykonywane częściej.

Czym grozi brak aktualnych badań lekarskich?

Obowiązek pilnowania terminów badań lekarskich spoczywa na pracodawcy. Osoba odpowiadająca za sprawy kadrowe powinna regularnie sprawdzać aktualność zaświadczeń pracowników, a w przypadku kończącego się terminu — kierować pracownika na badania lekarskie w Jarocinie czy każdym innym mieście. Pracodawca pokrywa również koszty związane z wykonaniem badań. Jeśli pracownik nie posiada aktualnego zaświadczenia od lekarza medycyny pracy, nie powinien on zostać dopuszczony do wykonywania swoich zadań. W przypadku kontroli inspekcji pracy może zostać nałożona na pracodawcę duża kara finansowa. W przypadku, gdy to pracownik, mimo skierowania, zwleka z wykonaniem badań, pracodawca ma prawo nie dopuścić go do pracy i odmówić mu wypłaty wynagrodzenia.