Wspólny pozew o rozwód bez orzekania o winie

Rozwód to zawsze trudny czas dla małżonków. Wielu z nich zastanawia się, jak przeprowadzić ten proces w sposób jak najmniej bolesny. W Polsce możliwe jest złożenie pozwu o rozwód bez orzekania o winie, co często jest preferowaną opcją dla wielu par. W tym artykule dowiesz się, na czym polega taki rozwód, jakie są jego zalety i wady, a także jak przebiega cały proces.

Czym jest rozwód bez orzekania o winie?

Rozwód bez orzekania o winie, nazywany również rozwodem za porozumieniem stron, to sposób rozwiązania małżeństwa, w którym nikt nie musi ponosić odpowiedzialności za rozpad związku. Jest to opcja, która pozwala na uniknięcie konfliktów i negatywnych emocji związanych z procesem rozwodowym.

Zalety i wady rozwodu bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie ma wiele zalet. Przede wszystkim jest to proces szybszy i mniej skomplikowany niż rozwód z orzekaniem o winie. Nie wymaga udowodnienia winy jednej ze stron, co często jest trudne i wymaga przedstawienia dowodów, które mogą być bolesne dla obu stron. Rozwód bez orzekania o winie jest również mniej kosztowny, ponieważ nie wymaga angażowania adwokatów na długotrwałe postępowanie sądowe.

Jednak rozwód bez orzekania o winie ma również swoje wady. Przede wszystkim, decyzja o rozwodzie musi być wspólna. Jeśli jeden z małżonków nie zgadza się na rozwód, nie jest możliwe złożenie wspólnego pozwu o rozwód bez orzekania o winie. Ponadto, rozwód bez orzekania o winie może mieć konsekwencje w kwestii alimentów między małżonkami. Rozwiedziony małżonek, który pozostaje w niedostatku nie ze swojej winy, ma prawo do alimentów od drugiego małżonka.

Proces rozwodowy bez orzekania o winie

Proces rozwodowy bez orzekania o winie zaczyna się od złożenia wspólnego pozwu rozwodowego. W pozwie tym małżonkowie muszą wyrazić zgodę na rozwód bez orzekania o winie i zgodzić się co do podziału majątku oraz opieki nad dziećmi, jeśli takie są.

Po złożeniu pozwu, sprawa trafia do sądu. Sąd przeprowadza rozprawę, podczas której małżonkowie muszą potwierdzić swoją zgodę na rozwód bez orzekania o winie. Sąd zadaje pytania dotyczące tożsamości małżonków i okoliczności rozkładu ich pożycia, które należy jasno i zwięźle wyjaśnić.

Jeśli sąd uzna, że małżeństwo uległo trwałemu rozkładowi i nie ma możliwości jego poprawy, wydaje wyrok rozwodowy. Cały proces trwa zazwyczaj około sześciu miesięcy, ale może być krótszy, jeśli wszystkie sprawy są jasno uregulowane.

Rozwód bez orzekania o winie to opcja, która pozwala na szybkie i mniej bolesne rozwiązanie małżeństwa. Jednak wymaga ona zgody obu stron i może mieć konsekwencje w kwestii alimentów. Przed podjęciem decyzji o rozwodzie warto skonsultować się z prawnikiem, który pomoże ocenić wszystkie zalety i wady tej opcji.

FAQ

Czy można złożyć wspólny pozew o rozwód?

Pozew o rozwód może złożyć jedno z małżonków lub każde z osobna. Pozwu nie można złożyć wspólnie. Oczywiście drugi małżonek może w odpowiedzi na pozew poprzeć żądanie rozwodu, żeby przyspieszyć całe postępowanie.

Ile bierze adwokat za rozwód bez orzekania o winie?

Na rynku usług prawniczych za udział radcy prawnego lub adwokata w sprawie rozwodowej trzeba zapłacić od ok. 3.000 zł wzwyż.

O co pyta sąd na rozprawie rozwodowej bez orzekania o winie?

O co zapyta sąd, jeśli małżonkowie zdecydują się na rozwód bez orzekania o winie? Pytania na rozprawie, tak jak wspomniano to powyżej, będą z pewnością dotyczyły tożsamości małżonków i okoliczności rozkładu ich pożycia, które należy jasno i zwięźle wyjaśnić.

Co jeśli mąż nie odpowie na pozew?

Sąd może wydać wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym, gdy pozwany w wyznaczonym terminie nie złożył odpowiedzi na pozew. Jest to uprawnienie sądu, a nie obowiązek. Można złożyć wniosek o wydanie wyroku zaocznego w braku odpowiedzi na pozew, ale sąd nie ma obowiązku tego wniosku uwzględnić.