Od czego zacząć rozwód?

Wiele osób zastanawia się co należy zrobić, aby przeprowadzić rozwód. Niezależnie od atmosfery  jaka panuje między małżonkami, rozwód zawsze rozpoczyna się od złożenia wniosku w sądzie, jednak treść samego pozwu i dalszy przebieg rozwodu jest inny, w zależności od przyczyny rozstania (z orzeczeniem o winie, bez orzekania o winie). Jak złożyć wniosek o rozwód? Od czego zacząć?

Złożenie pozwu o rozwód

Pierwszym krokiem na drodze prawnej do rozwodu jest złożenie w sądzie pozwu o rozwód. Pozew o rozwód składa się w formie pisemnej do wydziału cywilnego w sądzie okręgowym. Powód – czyli osoba składająca pozew oddaje zarówno sam wniosek, jak i wszelkie niezbędne załączniki do biura podawczego (pozew można również wysłać pocztą). Sama treść pozwu może być zarówno bardzo prosta, jak i skomplikowana. Zawiłość merytoryczna pozwu jest uzależniona od tego, czy strony rozstają się zgodnie (wspólny wniosek o rozwód, bez orzekania o winie), czy też któraś ze stron składa pozew z orzeczeniem o winie. W drugim przypadku w pozwie powinny być umieszczone informacje o winie małżonka i wskazane dowodów jego winy.

Doprecyzowanie żądań

W pozwie o rozwód, poza opisaniem przyczyny trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, niezbędne jest jeszcze jasne sprecyzowanie żądań powoda, czyli osoby składającej pozew. Obowiązkowe informacje, które trzeba w nim umieścić odnoszą się do np.:

  • Liczby dzieci, ich wieku i płci,
  • Rodzaju zawarcia umowy małżeńskiej (np. intercyza),
  • Informacji o zarobkach i stosunkach majątkowych,
  • Dodatkowych żądań takich, jak np. wydanie przez sąd postanowienia o ustalenie obowiązków
    małżeńskich na czas trwania procesu (np. ustalenie opieki nad dziećmi, sposobu korzystania
    ze wspólnego domu/mieszkania itp.).

Konieczne jest zatem wyszczególnienie czego powód żąda od sądu. Czy będzie to zasądzenie alimentów? Podział majątku? A może ustalenie władzy rodzicielskiej? W zależności od przebiegu sprawy – rozwód może być procesem nie tylko czasochłonnym i stresującym, ale również kosztownym. To właśnie z uwagi na to, rozstający się małżonkowie często decydują się na wynajęcie adwokata, który będzie reprezentował ich interesy w sądzie.

Wniesienie opłaty, dołączenie załączników

Nieodłączoną częścią pozwu o rozwód jest wniesienie opłaty za pozew, a także dołączenie do niego niezbędnych załączników. Najczęściej jest to akt małżeństwa, akty urodzenia dzieci i opcjonalnie zaświadczenie o zarobkach (nawet tylko jednej ze stron). Opłata sądowa za złożenie pozwu o rozwód wynosi 600 złotych. W przypadku zgodnego złożenia wniosku o rozwód bez orzekania o winie – koszt pozwu wynosi połowę tej kwoty. Koszty sprawy rosną, gdy w grę wchodzi sądowy podział majątku małżonków, ustalenie alimentów na dzieci i opcjonalnie – zasądzenie eksmisji jednej ze stron. Warto również uwzględnić w nie koszt wynajęcia dobrego prawnika.

Sam czas trwania sprawy rozwodowej jest różny – w zależności od indywidualnej sytuacji małżonków. Najkrótszym, najtańszym i prawdopodobnie najmniej stresującym rozwiązaniem małżeństwa przez sąd, jest rozwód bez orzekania o winie. W innych wypadkach rozwód może trwać nawet kilka lat! Z pewnością wybór dobrego adwokata jest w stanie wpłynąć na skrócenie ogólnego czasu trwania sprawy rozwodowej – warto przy tym pamiętać, że część kosztów poniesiona przez stronę wygraną może zostać zwrócona. W takiej sytuacji sąd może wówczas obciążyć kosztami stronę przegraną.

Partnerem merytorycznym artykułu jest Radca Prawny Lucyna Szabelska – kancelariasprawyrodzinne.pl