Maska masce nierówna – przewodnik po maskach ochronnych

maseczka

Wybór właściwej maski zależy od tego, do jakich celów będzie wykorzystywana. „Do powszechnego użytku, do codziennej ochrony, zdecydowanie najlepsze będą maski chirurgiczne typu IIR lub półmaski filtrujące FFP2 lub FFP3 bez zaworu. Dla profesjonalnego użytkownika, w warunkach np. szpitalnych, rekomendowałbym maski chirurgiczne typu IIR lub półmaski filtrujące FFP3 bez zaworu lub z zaworem” – powiedział Leszek Garbacz, specjalista ds. ochrony osobistej Batist Medical.

Maski chirurgiczne

Wykonane z minimum 3 warstw włókniny, będące wyrobami medycznymi jednorazowego użytku, podlegają testowaniu i wymaganiom zgodnie z normą EN 14683:2019+AC:2019. Norma ta wyróżnia 3 typy masek: Typ III oraz IIR. Maski typu IIR są wyrobami o najwyższych wymaganiach w zakresie filtracji i barierowości, czyli chronią zarówno użytkownika, jak i osoby wokół. „Im wyższa skuteczność filtracji i opory oddechowe tym lepiej maska chroni. Warto nadmienić, że maski typu IIR są jedynymi maskami z tej grupy, które zgodnie z normą EN 14683 posiadają odporność na przesiąkanie przez potencjalnie skażone substancje płynne (tzw. splash resistance). Stwarzają one barierę dla aerozoli, są więc najskuteczniejszym środkiem ochrony przed rozprzestrzenianiem się drobnoustrojów, m.in. wirusów. Warto wspomnieć o nanomaskach z dodatkowym filtrem z nanowłókna, zwiększającym ochronę przed bakteriami i wirusami” – powiedział Leszek Garbacz, specjalista ds. ochrony osobistej Batist Medical.

Wymagania normy EN 14683 są następujące co do stopnia filtracji bakteryjnej (BFE):

  • typ I skuteczność filtracji ≥ 95,
  • typ II skuteczność filtracji ≥ 98,
  • typ IIR skuteczność filtracji ≥ 98.

Ta sama norma określa też opory oddechowe (DP):

  • typ I <40Pa/cm2,
  • typ II <40Pa/cm2,
  • typ IIR (<60Pa/cm2).

Półmaski filtrujące – środki ochrony indywidualnej (Ś.O.I)

Nie są to wyroby medyczne, są to środki ochrony indywidualnej, zgodnie z Dyrektywą EU 2016/425. Podstawową normą kwalifikująco-badawczą dla nich jest norma EN 149:2001+A1:2009. Zgodnie z nią półmaski filtrujące można podzielić na 3 główne kategorie: FFP1, FFP2, FFP3.

W zakresie wymagań penetracji materiału filtracyjnego norma określa następujące wymagania:

  • FFP1 – max. 20%
  • FFP2 – max. 6%
  • FFP3 – max. 1 %

“To oznacza, że najwyżej 1% patogenów otaczających osobę noszącą poprawnie założoną maskę FFP3 ma szansę się przez nią przedostać” – tłumaczy Leszek Garbacz z Batist Medical.

Półmaski filtrujące (głównie FFP3) mogą również występować z dodatkowym zaworem wydechowym. Są one przeznaczone głównie jako środek ochrony dla personelu medycznego pracującego w oddziałach zakaźnych, ze względu na fakt, że wydychane powietrze nie jest w żaden sposób filtrowane – nie chroni więc otoczenia przed potencjalną infekcją, zapewnia jednak ochronę użytkownika.

Maski filtrujące – środki ochrony indywidualnej (Ś.O.I)

Wyroby te, będące połączeniem pełnej maski twarzowej z ochroną oczu oraz maski oddechowej z wymiennymi filtrami, to również środki ochrony indywidualnej, zgodnie z Dyrektywą EU 2016/425. Podstawową normą kwalifikująco-badawczą dla tych wyrobów jest norma EN 149:2001+A1:2009.

Są to wyroby wielokrotnego użytku, przeznaczone wyłączenie dla profesjonalnego użytkownika.

Maski wykonane z tkaniny

Są to najprostsze produkty ochronne, niestety niebędące przedmiotem badań i testów na zgodność z którąkolwiek z obowiązujących norm europejskich. Trudno jednoznacznie określić poziom ochrony dla tych produktów. Jak mówi Leszek Garbacz, specjalista ds. ochrony osobistej Batist Medical „Maski wykonane z tkaniny mają bardzo podstawowy poziom ochrony. Najlepiej chronią przed mandatem za brak maseczki.”