Komornik sądowy czyli gwarant wykonania wyroku sądowego

sadowy komornik

Komornik sądowy jest instytucją, która w głównej mierze zajmuje się wyegzekwowaniem długów od osób, które je posiadają. Długi te bardzo często wynikają z nierozsądku dłużnika.

Działanie komornika sądowego

Komornik sądowy działa w literze prawa. Oznacza to, że komornik przy sądzie rejonowym Gliwice – https://www.gliwicekomornik.pl/ musi stosować się do wszelkich zapisów prawa związanych z egzekwowaniem długów. Przede wszystkim musi on posiadać stosowne dokumenty dotyczące danego długu. W pierwszej kolejności więc sprawa trafia do sądu. Tam wierzyciel uzyskuje możliwość odzyskania swoich środków finansowych. Dzieje się tak za sprawą wygranej rozprawy. Kolejno czeka on na uprawomocnienie wyroku. Dopiero z takimi dokumentami może się udać do komornika sądowego.

Komornik działający przy Sądzie Rejonowym ma możliwość ściągnięcia długu bardzo szybko. Okazuje się mianowicie, że w pierwszej kolejności jego działania ukierunkowane są na ściągnięcie długów w formie pieniężnej. Oznacza to zajęcie kont bankowych. Jeżeli są na nich zgromadzone dostateczne środki komornik przyjmuje. W przypadku kiedy okazuje się, że na kontach bankowych nie ma środków finansowych istnieje możliwość zajęcia wynagrodzenia w oparciu o różne umowy cywilnoprawne. Są to umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia. Przy każdym rodzaju zawartej umowy obowiązują zupełnie inne przepisy. Komornik sądowy musi ich przestrzegać. Nie może zajmować wynagrodzenia tak jakby sobie tego życzył wierzycie. Komornik ma obowiązek stosowania się do przepisów prawa.

W sytuacji kiedy okazuje się, że nie ma możliwości zajęcia żadnych środków finansowych, ponieważ dłużnik ich nie posiada następuje problem. W takiej sytuacji Komornik zobowiązany jest do zajmowania mienia. Mienie to występuje w dwóch postaciach. Z jednej strony jest to mienie ruchome a więc wszelkiego rodzaju przedmioty znajdujące się w domu czy mieszkaniu takie jak chociażby sprzęt rtv i agd, kanapy, stoliki, krzesła, elementy dekoracyjne. Komornik ma jeszcze możliwość zajęcia mienia stałego do którego zalicza się przede wszystkim nieruchomości. Może się okazać, że w wyniku niespłaconych długów dłużnik traci swoje mieszkanie lub dom. Dzieje się tak na skutek przeprowadzenia licytacji komorniczej.

Licytacja komornicza przeprowadzana jest zawsze do skutku. Wiele osób bierze udział w tego typu licytacjach. Ludzie ci zdają sobie sprawę z tego, że bardzo często można na nich kupić przedmioty czy nieruchomości w bardzo niskich cenach. Jest to więc dla nich opłacalne. Należy jednak pamiętać o tym, że początkowo trzeba wpłacić rękojmię. Jest ona zwracana po zakończeniu licytacji komorniczej.