Jazda po alkoholu na rowerze

Obecnie maksymalna dozwolona zawartość alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,2 promila. Jeżeli kierowca ma we krwi więcej niż 0,2 promila, ale mniej niż 0,5 promila alkoholu, to oznacza, że znajduje się on w stanie po użyciu alkoholu. Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu () stanowi wykroczenie z art. 87 § 1 kw, za które grozi grzywna albo kara aresztu (od 5 do 30 dni). Sąd za czyn z art. 178a § 1 kk orzeka również środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Zobacz: https://autoadwokat.pl/jazda-po-alkoholu-jak-mozemy-ci-pomoc/

Jeśli stężenie alkoholu we krwi prowadzącego pojazd przekracza 0,5 promila, to znaczy, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości. Zgodnie z art. 178a § 1 kk, za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Oprócz kary, sąd orzeka ponadto zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat oraz obowiązek zapłacenia świadczenia pieniężnego w wysokości od 5 tys. do 60 tys. złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Pojęcie „pojazdy mechaniczne” obejmuje pojazdy zaopatrzone w poruszający je silnik (pojazdy samochodowe, maszyny rolnicze, motocykle, lokomotywy kolejowe, samoloty, helikoptery, statki wodne i inne), a także pojazdy szynowe zasilane z trakcji elektrycznej, czyli np. tramwaje lub trolejbusy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 października 2007 r., sygn. akt III KK 270/07). Do pojazdów mechanicznych nie należy więc np. rower. Czy za jazdę po alkoholu na rowerze grożą jakieś sankcje?

Czy pijany rowerzysta może stracić prawo jazdy?

Prowadzenie pojazdu innego niż mechaniczny jest wykroczeniem z art. 87 § 1a kw. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazd inny niż mechaniczny, podlega karze grzywny lub aresztu. Z kolei za prowadzenie pojazdu niemechanicznego w stanie po użyciu alkoholu grozi kara grzywny lub aresztu do 14 dni.

Czytaj więcej: warunkoweumorzeniepostepowania.pl

Za czyn określony w art. 87 § 1a lub 2 kw, sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów. Niemniej jednak, w przypadku ukarania za wykroczenie polegające na prowadzeniu pojazdu niemechanicznego w stanie nietrzeźwości albo po użyciu alkoholu, sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów obejmujący tylko i wyłącznie pojazdy niemechaniczne (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2018 r., sygn. akt II KK 30/18).

Artykuł powstał we współpracy z serwisem: autoadwokat.pl