Czym różnią się rozbiórki od wyburzenia?

wyburzenia a rozbiorki

Usunięcie z działki niepotrzebnych zabudowań pozwala przygotować teren do dalszych prac. Zazwyczaj używa się dwóch terminów – rozbiórka i wyburzenie. Dowiedz się, jaka jest różnica między tymi dwoma metodami. 

Rozbiórka czy wyburzenie?

Prace polegające na pozbyciu się z działki starych, niepotrzebnych zabudowań mogą być wykonywane w dwojaki sposób. Zależy on przede wszystkim od stanu budynku. Rozbiórka polega na uprzednim zdemontowaniu wszystkich elementów budynku, które będą mogły być wykorzystane ponownie. Mogą to być elementy stolarki okiennej, drzwi, kominy, kafelki, elementy konstrukcyjne czy wszystkie inne części, których stan pozwala na powtórne zastosowanie. Zazwyczaj wykorzystywana jest w przypadku mniejszych budowli.

Wyburzenie to całkowite zniszczenie budynku. Pozwala w dużo szybszy sposób pozbyć się niechcianej zabudowy z działki. Podczas wyburzenia budynek ulega całkowitemu zniszczeniu. Zarówno rozbiórki wyburzenia, jak i inne podobne prace, mające na celu usunięcie starego zabudowania powinny być wykonywane przez profesjonalne firmy, posiadające odpowiednie sprzęty oraz pozwolenia. Gwarantuje to szybkie i przede wszystkim bezpieczne wykonanie prac.

Co zrobić z gruzem?

Praca rozbiórkowe i wyburzeniowe powodują powstanie odpadów. Niezbędna jest ich prawidłowa utylizacja, zgodnie z aktualnymi przepisami. Aby było to przeprowadzone w sposób zgodny z prawem i przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa, warto skorzystać z usług fachowej firmy. Gruz może zostać poddany recyklingowi. Wykorzystanie metody rozdrabniania go na mniejsze kawałki pozwala na odzyskanie cennego surowca budowlanego. Metoda rozdrabniania powinna być dobrana do rodzaju gruzu – jego twardości i wielkości. W firmach, które w swoich usługach posiadają kruszenie gruzu cena zależna jest od ilości oraz rodzaju odpadów. Każdy klient otrzymuje indywidualną wycenę dostosowaną do zakresu pracy. Utylizacja gruzu zostaje potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem.