Czy zakłady pogrzebowe są obowiązane do regulacji kwestii formalnych podczas organizacji pogrzebu?

organizacja pogrzebu

Organizacja pogrzebu to trudne wyzwanie, zwłaszcza dla osób pogrążonych w żałobie. W takich sytuacjach najczęściej korzystamy z usług zakładów pogrzebowych, które mają za zadanie pomóc w dopełnieniu formalności, organizacji ceremonii oraz załatwieniu wszelkich innych kwestii związanych z pochówkiem bliskiego. Czy jednak zakłady pogrzebowe są obowiązane do regulacji wszystkich spraw formalnych?

Dopełnienie formalności przez zakład pogrzebowy

Zakłady pogrzebowe np. Horus na ogół świadczą kompleksowe usługi związane z organizacją pogrzebu – od przygotowania zmarłego, przez załatwienie formalności, aż do przeprowadzenia samej uroczystości. W Polsce istnieje wiele firm działających na rynku usług pogrzebowych, które różnią się ofertą i zakresem świadczeń. Niektóre zakłady zapewniają pełną obsługę klienta, obejmującą również pomoc w załatwieniu wszelkich spraw urzędowych i administracyjnych. Inne skupiają się wyłącznie na organizacji samej ceremonii.

Współpraca z administracją cmentarza

Zakład pogrzebowy współpracujący z administracją cmentarza jest w stanie załatwić wiele formalności związanych z pochówkiem. Może między innymi pomóc w wyborze miejsca pochówku, a także w organizacji uroczystości pogrzebowej. Współpraca z administracją cmentarza jest więc istotna dla sprawnego załatwienia wszystkich kwestii związanych z pochówkiem bliskiego.

Warto jednak pamiętać, że nie każdy zakład jest zobowiązany do współpracy z daną administracją cmentarza i nie każde cmentarze są obsługiwane przez wszystkie zakłady pogrzebowe. W takich przypadkach może być konieczne samodzielne załatwienie niektórych spraw formalnych.

Zakład pogrzebowy a sprawy spadkowe

Choć zakłady pogrzebowe mogą pomóc w załatwieniu wielu spraw związanych z organizacją pogrzebu, nie obejmują one zazwyczaj kwestii spadkowych. Sprawy te są uregulowane przez prawo i wymagają udziału notariusza lub sądu. Warto więc uprzednio zapoznać się z przepisami dotyczącymi dziedziczenia, aby odpowiednio przygotować się do załatwienia tych spraw.

Podsumowując, zakłady pogrzebowe są obowiązane do regulacji kwestii formalnych tylko do pewnego stopnia. Ich głównym zadaniem jest organizacja uroczystości pogrzebowej oraz pomoc w załatwieniu spraw związanych z pochówkiem. Formalności związane z dziedziczeniem i innymi kwestiami leżą poza zakresem ich działalności.