Stacja kontroli pojazdów – co to jest i kiedy należy ją odwiedzić?

Stacja kontroli pojazdów

Każdy, kto chciał dowiedzieć się czegoś więcej o stacjach kontroli pojazdów musiał czekać aż do 22 września 2009 roku. Wówczas wyraźnie poszerzył się zakres działalności podstawowych stacji kontroli pojazdów. Od tego też czasu wyróżnia się dwa typy stacji kontroli pojazdów: okręgowe i podstawowe. Warto wiedzieć, w jakiej sytuacji kierować się do konkretnej z tych stacji, a więc jaki one mają one zakres usług.

Co musisz wiedzieć o stacji kontroli pojazdów?

Okręgowe i podstawowe stacje kontroli pojazdów odróżnia zakres badań, jaki jest w nich przeprowadzany. Podstawowe stacje kontroli pojazdów mogą kontrolować wszystkie pojazdy, w jakich dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony. Aktualnie wykonuje się w nich pełen zakres badań. W podstawowej stacji kontroli pojazdów można sprawdzić stan techniczny samochodu zasilanego gazem, bądź skierować pojazd na kolejne badania techniczne. Jeżeli zaś chodzi o okręgowe stacje kontroli pojazdów to przyjmowane są na nich wszystkie pojazdy, nie patrząc na to, jaka jest ich masa i gabaryty.

Stacje okręgowe przystosowane są do kontroli motocykli, autobusów i ciężarówek. Jeszcze przed wprowadzeniem nowelizacji podstawowe stacje miały o wiele mniejszy zakres działania. Można było w nich wykonywać wyłącznie okresowe badania techniczne,  czyli skontrolować zgodność parametrów mechanicznych samochodu z odgórnie ustalonymi normami. Nie dało się natomiast w nich wykonywać badania technicznego samochodu z napędem gazowym. Takie zadania były wykonywane na okręgowej stacji oraz na stacjach podstawowych o rozszerzonym profilu działalności. Rozszerzenie działalności podstawowych stacji kontroli pojazdów z 22 września 2009 roku wpływało na wzrost zainteresowania potencjalnych inwestorów. Okazuje się, że stację kontroli pojazdów może prowadzić wyłącznie przedsiębiorca posiadający siedzibę albo miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Dodatkowo, nie może być prowadzone wobec niego postępowanie likwidacyjne. Jeśli ktoś jest zainteresowany otwarciem stacji to nie może również być skazany prawomocnie za przestępstwa korupcyjne, czy też za fałszerstwa.

Jak musi być wyposażona stacja kontroli pojazdów?

Wszystkie stacje kontroli pojazdów muszą posiadać kompleksowe wyposażenie kontrolno – pomiarowe, gwarantujące przeprowadzenie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania badań. Dlatego na stacji muszą znajdować się: podnośniki samochodowe, przyrządy do badania zawartości spalin, niezbędne urządzenia diagnostyczne oraz urządzenia do sprawdzania działania zawieszenia w danych pojazdach. Żeby prowadzić stację kontroli pojazdów należy uzyskać poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami konkretnie przeprowadzanych badań. Uprawnienia wydawane są przez dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, po wcześniejszym skontrolowaniu stacji.

Każde poświadczenie jest ważne przez 5 lat. W każdym punkcie takim jak stacja kontroli pojazdów w Poznaniu muszą być zatrudnieni diagności, czyli osoby mające uprawnienia do wykonywania przeglądów. Przedsiębiorcy zakładający stacje diagnostyczne muszą również ustosunkować się do wymogów z Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 roku w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.