Pracownicy ze Wschodu kiedyś i dziś

wynejm pracowników ze wschodu

Wraz ze zmianą sytuacji na polskim rynku pracy, zmieniło się również podejście pracodawców do zatrudniania cudzoziemców. Pracownicy ze Wschodu są cenieni w wielu sektorach gospodarki i bardziej im ufamy. Oprócz pracowników fizycznych, coraz częściej poszukiwani są również specjaliści o konkretnych kwalifikacjach i doświadczeniu. Pracodawcy chętnie również decydują się na outsourcing, gdzie Agencja Pracy zatrudniająca cudzoziemców przejmuje całe procesy w danym przedsiębiorstwie.

Sytuacja na polskim rynku pracy

Polski rynek pracy zmienia się bardzo dynamicznie. Jakiś czas temu mieliśmy do czynienia wyłącznie z rynkiem pracodawcy, który mógł wybierać spośród wielu chętnych do pracy. Pracownik nie był ceniony i łatwo można było go zastąpić, w razie problemów. Sytuacja jednak bardzo szybko zmieniła się, wraz z gwałtownym spadkiem bezrobocia w kraju, między innymi na skutek masowej emigracji zarobkowej Polaków. Brak rąk do pracy przyczynił się do powstania rynku pracownika, który to mógł dyktować warunki i wybierać wśród pracodawców. Kolejna zmiana w polskim i europejskim rynku pracy nastąpiła wraz z pracownikami ze Wschodu, którzy okazali się być ratunkiem dla zachowania ciągłości pracy i rozwoju wielu przedsiębiorstw. Pracownicy ze Wschodu przyczynili się do uregulowania stosunków pracodawca-pracownik w kraju. Nie chodzi tu wyłącznie o stosunki z pracownikami-cudzoziemcami, ale również z Polakami. Pracownik doceniany stał się partnerem, który ma realny wpływ na rozwój przedsiębiorstwa.

W jakich branżach potrzebni są dziś pracownicy ze Wschodu?

Jeszcze jakiś czas temu pracownik ze Wschodu miał stanowić wyłącznie siłę roboczą, dlatego cudzoziemców można było znaleźć najczęściej w pracach fizycznych, do których ciężko było znaleźć odpowiednią ilość chętnych do pracy Polaków. Do pracy fizycznej w przetwórstwie czy logistyce przyjeżdżali również pracownicy z wyższym wykształceniem, którym bariera językowa uniemożliwiała pracę w zawodzie. Dziś sytuacja na polskim i europejskim rynku pracy zmieniła się diametralnie. Pracownicy fizyczni do produkcji, przetwórstwa i logistyki potrzebni są nadal, jednak coraz częściej pracownicy ze Wschodu, którzy chętnie uczą się języka polskiego, znajdują zatrudnienie, jako specjaliści w zawodach, gdzie liczą się odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Znajomość języka polskiego nie tylko pomaga im w znalezieniu lepszej pracy, ale również ułatwia asymilację w kraju – wielu z nich decyduje się pozostać u nas na dłużej i ma czynny udział we wzmacnianiu naszej gospodarki.

Outsourcing pracowników ze Wschodu

Bez wątpienia pracownicy ze Wschodu okazali się ratunkiem dla wielu polskich przedsiębiorstw i zmienili sytuację na polskim rynku pracy. Nadal jednak przedsiębiorcy bardzo często stają przed sytuacjami, gdzie czasowo brak pracowników doskwiera im szczególnie. Pojawia się większe zlecenie i okazuje się, że przedsiębiorstwo nie ma wystarczających mocy przerobowych, by mu sprostać. Ratunkiem jest outsourcing pracowników ze Wschodu (https://bisar.pl/outsourcing-pracownikow-z-ukrainy/). Popularnością cieszy się zwłaszcza outsourcing procesów, gdzie Agencja Pracy przejmuje odpowiednią linię lub cały proces w przedsiębiorstwie Klienta i odpowiada za jej wyniki. W ramach outsourcingu zatrudniani są nie tylko pracownicy ze Wschodu, tacy jak pracownicy z Ukrainy (https://bisar.pl/) czy Pracownicy z Białorusi, ale również coraz częściej pracownicy z Azji, w tym między innymi pracownicy z Filipin, dla których dobre zarobki i stabilna praca to szansa na lepsze życie.