Jakie są główne sposoby nawożenia soi?

nawozenie soi

Istnieją różne sposoby nawożenia soi, które zależą od rodzaju gleby, klimatu, a także od tego, jakie składniki odżywcze są obecne w glebie. Głównymi sposobami nawożenia soi są nawożenie naturalne, nawożenie sztuczne i mieszane.

Dlaczego nawożenie jest tak istotne? 

Nawożenie naturalne polega na wykorzystaniu naturalnych źródeł składników odżywczych, takich jak zieleń przedplonowa, kompost, obornik, pozostałości po roślinach lub dodatki organiczne, które są dodawane do gleby przed siewem soi. Te naturalne źródła składników odżywczych są bogate w azot, fosfor i potas, co jest niezbędne dla zdrowego wzrostu i rozwoju rośliny. Nawożenie naturalne może być skuteczne w przypadku gleb, które są bogate w składniki odżywcze. Warto wiedzieć, że soja sama w sobie ma bradyrhizobium japonicum, żyją w korzeniach soi i tworzą brodawki korzeniowe, gdzie łączą się z rośliną i rozpoczynają proces azotofiksacji

Nawozy mieszane przy uprawie soi

Nawożenie sztuczne polega na stosowaniu nawozów mineralnych, które są produkowane sztucznie. Najczęściej stosowane nawozy sztuczne to nawozy azotowe, fosforowe i potasowe. Nawozy te są stosowane w postaci granul lub płynów, a ich ilość i rodzaj są dobierane na podstawie analizy gleby. Soja w Polsce i jej nawożenie sztuczne jest skuteczne w przypadku gleb, które są ubogie w składniki odżywcze lub wymagają szybszego uzupełnienia zapasów składników odżywczych.

Nawożenie mieszane polega na stosowaniu zarówno naturalnych, jak i sztucznych źródeł składników odżywczych. Jest to najczęściej stosowane nawożenie w uprawie soi, ponieważ pozwala na zbilansowanie ilości składników odżywczych w glebie i zapewnia zdrowy wzrost i rozwój rośliny. W przypadku uprawy soi, najważniejszym składnikiem odżywczym jest azot. Dlatego też niezależnie od rodzaju nawożenia, istotne jest, aby zapewnić roślinie wystarczającą ilość azotu, na przykład przez stosowanie zielonej masy przedplonowej, która jest bogata w azot. Innymi ważnymi składnikami odżywczymi dla soi są fosfor i potas, które pomagają w produkcji białka i innych ważnych związków.