Jakie elementy są potrzebne do procesji?

procesja

Uroczysty pochód wiernych to forma kultu chrześcijańskiego praktykowana szczególnie podczas uroczystości Bożego Ciała, Triduum Paschalnego czy też odpustu parafialnego. Do każdej procesji potrzebne są odpowiednie przedmioty sakralne. Jakich naczyń i sprzętów nie może zabraknąć podczas religijnego przemarszu?

Monstrancja – dekoracja eksponująca ciało Chrystusa

Do przenoszenia ciała Pańskiego służą monstrancje, czyli bogato zdobione akcesoria, wykonane z cennych materiałów: złota, srebra i szlachetnych kamieni. Hostia umieszczana jest w szklanym naczyniu monstrancji, która prezentuje zwykle motyw słońca jako symbol blasku ciała Chrystusa. Monstrancje mogą być udekorowane figurkami aniołów lub motywem pszenicy, winorośli albo krzyża. Od wieków nawiązują one do miłości Chrystusa, który ofiarowuje się jako pokarm i ściśle wiążą się z adoracją.

Baldachim – zdobione, przenośne zadaszenie

Jego symbolika nawiązuje do nieba. Jest to przenośny daszek, niesiony nad celebransem, który trzyma monstrancję z ciałem Pana Jezusa. Do niesienia baldachimu wyznacza się dorosłych i silnych mężczyzn. W jego pobliżu ministranci mogą nieść świece lub pochodnie. Zwyczajem jest, że przy baldachimie w procesji idą przedstawiciele wojska, policji, straży pożarnej czy innych służb umundurowanych. Baldachim to sprzęt procesyjny, który ma ochraniać monstrancję i nadawać jej wyjątkowego znaczenia.

Krzyż – drogowskaz ludu podążającego za Chrystusem

Podczas procesji krzyż jest podniesiony do góry, był stał się widoczny dla całego pochodu i zawsze niesie się go przed księdzem. Otwiera kolumnę, by wszystkim napotkanym podczas przemarszu zakomunikować, że idzie Chrystus – głowa swojego ludu. Pan Jezus umieszczony na krzyżu to pasterz, za którym podążają wierni i to on wyznacza kierunek. Krzyż niesie w procesji ministrant krzyża. Przed nim powinien znajdować się trybularz z kadzidłem i zapalone świece. Krzyż procesyjny to zwykle krzyż stacyjny, który wyróżnia długa podstawa.

Dzwonki – dźwięki zwiastujące obecność Chrystusa 

Dzwonki są ważnym elementem wyposażenia kościoła i towarzyszą wiernym w czasie mszy świętej, nawołując do postawy klęczącej lub stojącej. Zwiastują radość oraz chwalą Boga, opłakują również zmarłych, zwołują lud na nabożeństwo, odpędzają wszelkiego rodzaju zarazy czy też złe duchy, oraz przyozdabiają święta. W czasie procesji wzywają wiernych do pójścia za dźwiękiem w kolumnie oddającej cześć Panu. Dzwonki sygnalizują, że oto nadchodzi Jezus Chrystus i podkreślają uroczystą rangę procesji.

Chorągwie – zwycięskie i dekoracyjne sztandary

Chorągiew to prostokątny materiał zawieszony na drzewcu, który trzyma się pionowo. Prezentuje on wizerunki świętych lub symboli sakralnych i wyróżnia się bogatym zdobieniem, a także dodatkami w postaci frędzli. Chorągwie niosą osoby specjalnie do tego wybrane, zaraz po krzyżu. Symbolizują one sztandary zwycięstwa i prowadzą wiernych w ich drodze do Królestwa Niebios. W Wielki Piątek i Wielką Sobotę do drzewców przywiązuje się czarny kir na znak żałoby po ukrzyżowanym Jezusie Chrystusie. W Niedzielę Wielkanocną zastępuje go biała szarfa z napisem „Chrystus zmartwychwstał”.

Przed krzyżem w procesji są niesione także świece, których ogień podkreśla obecność Boga oraz nawiązuje do Jezusa Chrystusa – światłości świata. Są one również znakiem czuwania i życia. Zapalone świece podkreślają, że tylko światło Chrystusa może nadać sens życiu, ponadto oświetlają drogę procesji i komunikują, że Pan rozprasza wszystkie ciemności.